Tin tức
CHƯƠNG TRÌNH " TẾT SUM VẦY - XUÂN YÊU THƯƠNG" NĂM 2022

 


TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ THẢO " CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN 2045"

 


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

 


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ CHO PHIÊN HỌP VÀO CUỐI THÁNG 12/2021

 


 ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC QLVH K5 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ DỰ TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG NĂM 2021 TẠI HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HÓA
 NCS TÔ THỊ HƯƠNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC
 XÂY DỰNG, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM
 KHƠI DẬY ĐỘNG LỰC VÀ SỨC MẠNH NỘI SINH CỦA VĂN HÓA THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
 HỘI NGHỊ VĂN HÓA 2021: KỲ VỌNG VĂN HÓA GHI DẤU MỐC MỚI
 KHAI MẠC HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII
 NCS. NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC
 LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN, CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA NCS. TRỊNH VĂN ANH
 BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
 LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẾN TẶNG HOA CHÚC MỪNG NHÀ TRƯỜNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022, CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
 KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
 KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
Hôm nay 1839
Hôm qua 20669
Tuần này 22508
Tháng này 492569
Tất cả 21825541
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn