Hệ vừa học vừa làm
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông (hình thức đào tạo chính quy và VLVH) năm 2015

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

           Số:  583 /TB-ĐVTDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thanh Hóa, ngày 9 tháng 09  năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC) NĂM 2015

 
 

 

 

 Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường Đại học công lập, thuộc hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch cho khu vực Bắc Trung Bộ và Nam sông Hồng.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo tuyển sinh Đại học liên thông (hình thức đào tạo chính quy và VLVH)  năm 2015 như sau:

 

1. Ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu, thời gian đào tạo

 

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Giáo dục mầm non

 

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng Sư phạm mầm non

100

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

2

Quản lý nhà nước

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng: Quản lý giáo dục; Hành chính văn phòng; Hành chính công; Văn thư lưu trữ; Quản lý nhân lực và các tốt nghiệp các ngành KHXH- NV, Khoa học Tự nhiên khác.

100

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

3

Công tác xã hội

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng: Công tác xã hội; Xã hội học; Tâm lý học; Nhân học văn hóa; Quản lý giáo dục; Hành chính văn phòng; Văn thư lưu trữ; Quản lý nhân lực; Chính trị học; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Văn hóa học; Quản lý giáo dục; Quản lý hành chính công; Quản lý nhà nước; Quản lý văn hóa

100

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

4

 Quản lý văn hoá

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng các ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Bảo tồn - bảo tàng;  Quản lý và kinh doanh du lịch; Hành chính văn phòng; Quản lý nhân lực; Quản lý văn hóa; Công tác thanh thiếu niên; Công đoàn; Thông tin thư viện; Pháp lý - Địa chính; Chính trị; Văn thư – lưu trữ; Phát thanh - truyền hình; Thông tin cổ động; Kinh doanh xuất bản phẩm; Sư phạm nghệ thuật; Văn hóa du lịch;

100

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

 

5

 

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng : Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Bảo tồn  - Bảo tàng; Quản lý và kinh doanh du lịch; Hành chính văn phòng;  Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành; Việt Nam học (chuyên ngành du lịch); Quản trị nhân lực; Quản lý văn hóa; Công tác thanh thiếu niên;  Công đoàn; Phát thanh - truyền hình; Thông tin-Thư viện; Hướng dẫn du lịch; Chế biến món ăn; Quản trị khách sạn;

 

50

 

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

6

Sư phạm Âm nhạc

 

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Sư phạm âm nhạc hoặc Thanh nhạc

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

7

Ngôn ngữ Anh

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng: Tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

8

Quản trị khách sạn

Những người tốt nghiệp TCCN, TC nghề; Cao đẳng, Cao đẳng nghề các ngành: Quản trị kinh doanh; Quản lý và kinh doanh du lịch; Hành chính văn phòng; Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành; Việt Nam học (chuyên ngành du lịch; Quản trị nhân lực; Quản lý văn hóa; Khoa học quản lý; Marketing; Du lịch học; Quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống; Quản trị nhà hàng; Hướng dẫn du lịch; Quản trị khu resort; Văn hóa du lịch; Quản trị Lễ tân

50

 

 

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

 

9

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng : Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Quản trị khách sạn; Việt Nam học (chuyên ngành du lịch); Quản trị nhân lực; Quản lý và kinh doanh du lịch; Hướng dẫn du lịch; Quản lý văn hóa; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Bảo tồn  - Bảo tàng; Chế biến món ăn;

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

 

10

Quản lý Thể dục thể thao

 

Những người tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng: Quản lý thể dục thể thao, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

11

Thanh nhạc

 

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc

30

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

 

 

12

 

Thông tin học

 

Những người tốt nghiệp TCCN, TC nghề; Cao đẳng, Cao đẳng nghề các ngành: Tin học; Thông tin - thư viện; Khoa học thư viện; Thư mục học; Lưu trữ học;  Quản trị văn phòng; Thư ký văn phòng; Hành chính văn phòng; Quản trị thông tin; Báo chí và truyền thông; Quản lý văn hóa; Thư viện thiết bị trường học.

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

13

Sư phạm Mỹ thuật

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật hoặc Hội họa, Thiết kết đồ họa, Thiết kế thời trang

50

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

14

Thiết kế thời trang

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề các ngành: Thiết kế thời trang, Sư phạm mỹ thuật; Hội họa; Mỹ thuật cơ bản; Đồ họa; Công nghệ may mặc; May thời trang; May dân dụng và công nghiệp; Thêu ren mỹ thuật;

30

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

15

Thiết kế đồ họa

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề các ngành: Đồ họa; Thiết kế thời trang, Sư phạm mỹ thuật; Hội họa; Mỹ thuật cơ bản; Mỹ thuật sơn mài, khảm trai; Điêu khắc; Thiết kế website; Mỹ thuật đa phương tiện; Làm phim kỹ sảo và công nghệ 3D.

30

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

16

Hội họa

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành: Hội họa;  Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kết đồ họa, Thiết kế thời trang

30

3 năm

(TN TC)

2 năm

(TN CĐ)

 

2. Hồ sơ: Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu do trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát hành.

3. Chính sách ưu tiên: Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện ưu tiên cần có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

Mọi chi tiết về thông tin tuyển sinh liên hệ

 

Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (Phòng 108, Nhà hiệu bộ, Cơ sở chính, Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa).

Điện thoại: 0373.713.496; 0373.714.390; 0373.857.421. DĐ: 0974.781.289 (Ông Nguyễn Văn Dũng); 0912.062.236 (Bà Lê Thị Lệ)

Email: dhvhttdlth@gmail.com

Hoặc truy cập Website: http://www. dvtdt.edu.vn

 

                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                           (Đá ký)

 

 

 

                                    TS. Lê Thanh Hà

In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 19215
Hôm qua 19202
Tuần này 59588
Tháng này 459948
Tất cả 24884489
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn