Thông báo
KẾ HOẠCH TRAO QUÀ TẾT CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 


CHỈ THỊ SỐ 01/CT - UBND NGÀY 6/01/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN

 


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN MÔ TẢ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỂ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 


TRIỂN KHAI CÔNG ĐIỆN SỐ 9406/CĐ - VPCP NGÀY 23/12/2021 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 


KẾ HOẠCH SỐ 289/KH - UBND NGÀY 23/12/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

 


 CÔNG VĂN SỐ 485 - CV/ĐUK CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG: "NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 GIẤY MỜI ĐÊM HỘI GALA TUCST CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI "THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID -19" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU KHÓA, NĂM HỌC 2021 - 2022
 CÔNG VĂN SỐ 13341/UBND-CNTT NGÀY 30/8/2021 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH (2/9) NĂM 2021
 CÔNG VĂN SỐ 13465/UBND-VX NGÀY 31/8/2021 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA XÉT NGHIỆM COVID-19
 CÔNG VĂN SỐ 13392 NGÀY 30/8/2021 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
 CÔNG VĂN SỐ 13270/UBND-THKH NGÀY 30/8/2021 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRONG NHÀ TẠI CÔNG ĐIỆN SỐ 25/CĐ-UBND NGÀY 27/8/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
 CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 25 NGÀY 27/8/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
 CÔNG ĐIỆN SỐ 24/CĐ-UBND NGÀY 11/8/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Hôm nay 642
Hôm qua 20669
Tuần này 21311
Tháng này 491372
Tất cả 21824344
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn