Thông báo
Công văn số 6524/UBND-THKH ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Phòng Kh-TC kính gửi Công văn số 6524/UBND-THKH ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện. 


Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Phòng KH-TC kính gửi Công văn số 997/UBND-KTTC ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Trân trọng! 


QĐ số 11/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn: TSCĐ....

Phòng KH-TC kính gửi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn:TSCĐ vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; Danh mục TSCĐ đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa.Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện. Trân trọng! 


Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phòng KH-TC kính gửiQuyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị CBGV liên quan nghiên cứu thực hiện. Trân trọng! 


Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa

Phòng KH-TC kính gửi Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị CBGV nghiên cứu thực hiện. Trân trong! 


 Công văn 164/KBTH-KSC ngày 28/3/2019 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa về việc thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản
 Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2019
 Công khai kết luận thanh tra tài chính năm 2017
 Công văn 3196/STC-HCSN ngày 14/8/2018 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc xây dựng phương án tự chủ tại các trường Đại học
 CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU RỘNG RÃI TRONG NƯỚC GÓI THẦU : GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG GIAI ĐOẠN II
 CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU RỘNG RÃI TRONG NƯỚC GÓI THẦU : THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG GIAI ĐOẠN II
 THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO  
 CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU RỘNG RÃI TRONG NƯỚC GÓI THẦU : TƯ VẤN LẬP BVTK TC VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG GIAI ĐOẠN II
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUAN RLYS HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Hôm nay 214
Hôm qua 414
Tuần này 1691
Tháng này 5192
Tất cả 205634
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường