Tin tức - Sự kiện
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần khẳng định thương hiệu Nhà trường

Tập thể cán bộ Phòng CTCT-HSSV

        Công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) là một mặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Quản lý tốt HSSV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho HSSV. Những năm qua, công tác này luôn được Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đặc biệt quan tâm và đổi mới. Do vậy đã có những đóng góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường.

          Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm hệ Cao học, hệ Đại học, và Trung cấp thuộc 20 chuyên ngành. HSSV của Trường đến từ trên 25 tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, có trên 200 Lưu học sinh Lào lựa chọn Nhà trường để học tập và rèn luyện với lưu lượng và quy mô ngày càng tăng. Trong đó có nhiều HSSV thuộc đối tượng chính sách được nhà trường quan tâm dành kinh phí hơn 1 tỷ đồng/năm  để hỗ trợ trong suốt khóa học. Bên cạnh đó, từng học kỳ nhà trường cũng dành hàng tỉ đồng để trao học bổng cho HSSV đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Nhà trường có nhiều HSSV đến từ các thành phố, vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa nên đem đến sự đa dạng về văn hóa nhưng cũng không ít những khó khăn nhất định trong công tác quản lý.

        Nhận thức rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý HSSV, với phương châm “Người học là trung tâm", những năm qua Nhà trường đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để sản phẩm đào tạo phải là những công dân tốt, có ích cho xã hội, những lớp HSSV khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần, có trình độ tay nghề và phẩm chất đạo đức tốt. Nhà trường đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cho HSSV ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật, nội quy, quy định. Hằng năm, vào năm học mới, Nhà trường phối hợp với công an các phường, thành phố Thanh Hóa triển khai "Tuần sinh hoạt công dân" đầu khóa, quán triệt tới HSSV các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị định của chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội,... Đồng thời thông qua "Tuần sinh hoạt công dân" Nhà trường phổ biến nội quy, quy định, công khai tiêu chí đánh giá sinh viên, công khai mọi quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV, tổ chức cho HSSV học tập, thảo luận và viết thu hoạch về những nội dung trên để các em thấy được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ và bổn phận của mình, làm căn cứ thực hiện đúng và đủ. 

         Với phương pháp quản lý tích cực, chủ động và thân thiện, Nhà trường đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, bộ môn, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, đội ngũ cán bộ lớp và gia đình HSSV trong việc quản lý, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện quy định trong học tập và rèn luyện của HSSV, gần gũi nắm bắt kịp thời diễn biến bất thường về tình cảm, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của HSSV; đặc biệt là những HSSV cá biệt, để cùng bàn bạc, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.

          Là đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý HSSV, Phòng CTCT-HSSV phân công cán bộ chuyên trách định kỳ hằng tuần và đột xuất tổ chức kiểm tra ngoại trú, nắm bắt tình hình ăn ở, việc chấp hành nội quy, quy định tại nơi cư trú của HSSV, cập nhật họ tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhà trọ để phối hợp quản lý. Hằng tháng dự giao ban với các Trưởng khu dân cư và Công an phường, từ đó có biện pháp can thiệp và kịp thời xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đại đa số HSSV của trường có ý thức kỷ luật tốt, tự giác, nghiêm túc trong việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường cũng như của địa phương.

         Nhằm tăng cường quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học tập và rèn luyện của HSSV, Nhà trường đã ký kết hợp đồng lâu dài với Ban quản lý Ký túc xá của tỉnh (nay thuộc trường ĐH Hồng Đức điều hành) gần 1000 chỗ ở cho Lưu học sinh Lào và các em sinh viên Việt Nam có nhu cầu với đầy đủ các tiện nghi như phòng ở, phòng tự học, đủ trang thiết bị cần thiết cho việc học tập và sinh hoạt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp đảm nhiệm 24/24 giờ. Các cán bộ được phân công phụ trách phối hợp với Ban quản lý KTX thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện trật tự nội vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện gìơ giấc theo quy định; đồng thời kiểm tra việc vận hành các trang thiết bị, phát hiện và xử lí sự cố, lắng nghe ý kiến phản ánh của HSSV để nhanh chóng khắc phục những vấn đề phát sinh.

           Phát huy tính tự quản, tự rèn trong HSSV, Nhà trường đã thành lập và thường xuyên kiện toàn đội Thanh niên xung kích gồm 50 đoàn viên ưu tú, phân bố đều ở các lớp. Đây là những hạt nhân nòng cốt, mạng lưới trật tự viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định trong và ngoài giờ học, nhanh chóng thông báo tin tức, các diễn biến trong HSSV tới Nhà trường; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trong các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của Nhà trường.

          Xuất phát từ quan điểm trường là nhà, HSSV là chủ, Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho HSSV phát huy quyền làm chủ của mình, tôn trọng lắng nghe ý kiến của HSSV. Định kỳ, nhà trường tổ chức phát phiếu trưng cầu ý kiến, ghi nhận phản ánh của HSSV về mọi lĩnh vực giảng dạy, học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, BGH nhà trường công khai số điện thoại để tất cả HSSV kịp thời phản ánh mọi diễn biến với Nhà trường. Hằng tuần, lãnh đạo phòng CTCT-HSSV và các phòng chức năng, khoa đào tạo trực tiếp giao ban đối thoại với cán bộ lớp, gặp mặt toàn thể HSSV, giải đáp những thắc mắc, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của HSSV, qua đó giúp các em thấy được vai trò làm chủ của mình và yên tâm học tập.

           Với đặc thù là trường thuộc lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Sư phạm nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, Nhà trường đặc biệt chú trọng việc giáo dục đạo đức, phong cách, lối sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho HSSV. Không chỉ vào những dịp lễ lớn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên còn thường xuyên phối hợp với các phòng ban chức năng trong trường tổ chức hoạt động ngoại khoá như giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt chính trị, toạ đàm về phương pháp học tập, về hoàn thiện kỹ năng trong giao tiếp ứng xử... tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh, thu hút đông đảo HSSV tham gia, góp phần hạn chế, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực và tệ nạn xã hội trong HSSV.

           Từ những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý HSSV, những năm học vừa qua, kết quả rèn luyện của HSSV có nhiều chuyển biến tích cực: hằng năm tỷ lệ HSSV đạt kết quả xếp loại rèn luyện Khá và Tốt chiếm trên 85 %, trật tự, kỷ cương nền nếp của Nhà trường được thiết lập và giữ vững, đặc biệt không có HSSV vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Nhiều HSSV có nỗ lực phấn đấu tốt trong học tập, rèn luyện đã được Nhà trường quan tâm bồi dưỡng, kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Hằng năm, lớp lớp HSSV - sản phẩm của Nhà trường tốt nghiệp được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao, bởi bên cạnh việc vững vàng về kiến thức, kỹ năng tay nghề chuyên môn, các em còn thực sự trưởng thành, có phẩm chất đạo đức tốt của người làm công tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Điều đó đã khẳng định và làm nên thương hiệu của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng thời giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện chức năng quản lý HSSV thêm tự hào và càng nhận thức rõ trọng trách của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao vị thế của Nhà trường trong tỉnh và trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Bài viết: Thạc sỹ Lê Xuân Sơn -  PPT Phòng CTCT-HSSV

In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 451
Hôm qua 194
Tuần này 451
Tháng này 5183
Tất cả 290241
Browser   (Today) Chi tiết >>

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa - Phòng 103; 104 và 105 nhà A
Điện thoại: 02373.717.854 - 0911688181
Email: phongcongtachssv.dvtdt@gmail.com
 
  @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường