Lịch công tác tuần
(Xem ngày hôm nay) << Tuần trước      Tuần tiếp theo >>
Thứ/ngày Giờ Nội dung Thành Phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
10/12/2018
8h30 Họp Hội đồng Lương năm 2018 Theo Quyết định, gồm các đ/c: Ban Giám hiệu, Hoàng Bá Khải - TP.KHTC, Trịnh Thúy Khuyên - Chủ tịch CĐ, Hoàng Đình Hiển - TP.TCCB, Đoàn Tiến Dũng - TP.HCTH, Nguyễn Văn Dũng - TP.QLĐT, Hà Đình Hùng - TP.QLKH, Phạm Thị Phượng - TP.Thanh tra Phòng A205 Đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng
14h00 Nhà trường làm việc với ngành TDTT Các đ/c: Ban Giám hiệu; Lê Thị Lệ - Chủ tịch HĐ trường, Hoàng Bá Khải - TP.KHTC, Đoàn Tiến Dũng - TP.HCTH, Nguyễn Văn Dũng - TP.QLĐT, Hoàng Đình Hiển - TP.TCCB, Nguyễn Đình Thảo - GĐ.TTGDTX&LK, Lã Thị Tuyên - Trưởng khoa GDMN, Lê Văn Dương - TP.QTCSVC, Nguyễn Thị Tình - PPT khoa GDĐC&NNA, Hà Đình Hùng - TP.QLKH, Phạm Thị Phượng - TP.Thanh tra, Trịnh Văn Anh - GĐ.TTCNTT; Toàn bộ CBGV ngành TDTT và CB chuyển từ trường CĐ.TDTT về trường Phòng A205 Đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng
Thứ ba
11/12/2018
7h30 Tham dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trung tâm hội nghị 25B (Số 133 - Đường Quang Trung - Phường Ngọc Trạo - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa) Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa Mỹ thuật Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa Mỹ thuật VP khoa Mỹ thuật Đ/c Trần Việt Anh - Bí thư chi bộ: khoa Mỹ thuật
14h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa Luật&QLNN Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa Luật&QLNN VP khoa Luật&QLNN Đ/c Nguyễn Thị Hà - Bí thư chi bộ: khoa Luật&QLNN
15h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: QLKH, HTQT, TTNCPTNNL Toàn thể Đảng viên chi bộ: QLKH, HTQT, TTNCPTNNL Phòng QLKH Đ/c Hà Đình Hùng - Bí thư chi bộ: QLKH, HTQT, TTNCPTNNL
Thứ tư
12/12/2018
7h30 Nghiệm thu đề tài cơ sở cấp trường (CNĐT ThS. Nguyễn Thành Trung, TS. Trần Việt Anh, ThS. Nguyễn Tiến Thành) Hội đồng nghiệm thu (Theo quyết định), CNĐT, các NCV, đại diện Trưởng khoa có đề tài Phòng A205 TS. Phạm Văn Liệu
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa GDĐC&NNA Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa GDĐC&NNA VP khoa GDĐC&NNA Đ/c Nguyễn Thị Tình - Bí thư chi bộ: khoa GDĐC&NNA
13h30 Nghiệm thu đề tài cơ sở cấp trường (CNĐT ThS. Trần Thị Vân, ThS. Hoàng Thị Thu Hoa) Hội đồng nghiệm thu (Theo quyết định), CNĐT, các NCV, đại diện Trưởng khoa có đề tài Phòng A205 PGS.TS Trần Văn Thức
Thứ năm
13/12/2018
7h30 Nghiệm thu đề tài cơ sở cấp trường (CNĐT ThS. Tào Ngọc Biên, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương, TS. Vũ Văn Tuyến) Hội đồng nghiệm thu (Theo quyết định), CNĐT, các NCV, đại diện Trưởng khoa có đề tài Phòng A205 TS. Lê Thanh Hà
7h30 Dự Hội thảo khoa học "Học tập của người lớn ở Thanh Hóa, thực trạng và giải pháp" Đ/c Hà Đình Hùng - TP.QLKH Hội trường tầng 3, nhà B, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 02 - Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - TP. Thanh Hóa) Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: TCCB, Thanh tra, KT-ĐBCLGD Toàn thể Đảng viên chi bộ: TCCB, Thanh tra, KT-ĐBCLGD Phòng A305 Phạm Thị Phượng - Bí thư chi bộ: TCCB, Thanh tra, KT-ĐBCLGD
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa Âm nhạc Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa Âm nhạc VP khoa Âm nhạc Phạm Hoàng Hiền - Bí thư chi bộ: khoa Âm nhạc
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa GDMN, khoa SPNT Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa GDMN, khoa SPNT VP khoa GDMN Lã Thị Tuyên - Bí thư chi bộ: khoa GDMN, khoa SPNT
14h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: ĐTSĐH, TTGDTX&LK Toàn thể Đảng viên chi bộ: ĐTSĐH, TTGDTX&LK Phòng A205 Nguyễn Thị Thục - Bí thư chi bộ: ĐTSĐH, TTGDTX&LK
15h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: KH-TC, HC-TH Toàn thể Đảng viên chi bộ: KH-TC, HC-TH Phòng KH-TC Đ/c Đoàn Tiến Dũng - Bí thư chi bộ: KH-TC, HC-TH
15h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: QTCSVC, XD Toàn thể Đảng viên chi bộ: QTCSVC, XD Phòng A305 Lê Văn Dương - Bí thư chi bộ: QTCSVC, XD
15h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: khoa Du lịch, khoa QTKS Toàn thể Đảng viên chi bộ: khoa Du lịch, khoa QTKS VP khoa Du lịch Đ/c Vũ Văn Tuyến - Bí thư chi bộ: khoa Du lịch, khoa QTKS
Thứ sáu
14/12/2018
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: Khoa VHTT Toàn thể Đảng viên chi bộ: Khoa VHTT Khoa VHTT Lê Thị Thảo - Bí thư chi bộ: Khoa VHTT
8h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: Phòng QLĐT-TT.TVTS-TT.CNTT Toàn thể Đảng viên chi bộ: Phòng QLĐT-TT.TVTS-TT.CNTT Phòng QLĐT Nguyễn Văn Dũng - Bí thư chi bộ: Phòng QLĐT-TT.TVTS-TT.CNTT
8h00 Họp BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường, TP.TCCB Các đ/c: BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường, TP.TCCB Phòng A205 Đ/c Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
14h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: Khoa TDTT-TT.ĐTCMNKTT Toàn thể Đảng viên chi bộ: Khoa TDTT-TT.ĐTCMNKTT Trung tâm ĐTCMNKTT Phạm Cẩm Hùng - Bí thư chi bộ: Khoa TDTT-TT.ĐTCMNKTT
14h00 Họp tổng kết Đảng năm 2018 của chi bộ: CTHSSV, TTTVTT Toàn thể Đảng viên chi bộ: CTHSSV, TTTVTT Phòng CTHSSV Lê Xuân Sơn - Bí thư chi bộ: CTHSSV, TTTVTT
14h00 Nghiệm thu đề tài cơ sở cấp trường (CNĐT ThS. Mai Nguyệt Minh, ThS. Hoàng Bá Khải, ThS. Trần Nhật Hải Hội đồng nghiệm thu (Theo quyết định), CNĐT, các NCV, đại diện Trưởng khoa có đề tài Phòng A205 PGS.TS Trần Văn Thức
14h00 Nghiệm thu đề tài cơ sở cấp trường (CNĐT Nguyễn Thị Thanh Nga) Hội đồng nghiệm thu (Theo quyết định), CNĐT, các NCV, đại diện Trưởng khoa có đề tài Phòng A305 ThS. Vũ Văn Bình
Thứ bảy
15/12/2018
Chủ nhật
16/12/2018
8h00 Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học Chùa Am Các (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) - Đề tài khoa học cấp tỉnh do PGS.TS Trần Văn Thức chủ nhiệm đề tài Đại biểu mời; Các đ/c: PGS.TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng, Lê Thị Thảo - Trưởng khoa VHTT, Hà Đình Hùng - TP.QLKH, Vũ Thị Hạnh - P.QLKH UBND huyện Tĩnh Gia và Chùa Am Các Viện Nghiên cứu Kinh Thành
Trong tuần
10/12/2018-16/12/2018
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018 Tham gia Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị Đ/c Lê Thị Lệ - Chủ tịch HĐ trường Trường Chính trị tỉnh Trường Chính trị tỉnh
Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 Tham dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trung tâm hội nghị 25B (Số 133 - Đường Quang Trung - Phường Ngọc Trạo - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa) Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Hôm nay 6133
Hôm qua 9315
Tuần này 25948
Tháng này 89727
Tất cả 4501751
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: NGƯT PGS.TS Trần Văn Thức Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn