Lịch công tác tuần
(Xem ngày hôm nay) << Tuần trước      Tuần tiếp theo >>
Thứ/ngày Giờ Nội dung Thành Phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
23/03/2020
9h30 Họp bàn giải quyết các khó khăn, vướng mắc Dự án xây dựng trường GĐ II Tổ tư vấn QLDAXD trường; Nhà thầu; Ban QLDA tỉnh; Đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát Phòng A205 Chủ đầu tư; đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng
14h00 Họp bàn về công tác tuyển sinh 2020 Các đ/c: Trần Văn Thức - Hiệu trưởng, Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng, Lê Thị Lệ - Chủ tịch HĐ trường, Hoàng Bá Khải - TP.KHTC, Đoàn Tiến Dũng - TP.HCTH, Nguyễn Văn Dũng - TP.QLĐT, Phùng Thị Thúy Phương - PGĐPT.TTTVTS&GTVL, Nguyễn Thị Thục - TP.ĐTSĐH, Nguyễn Đình Thảo - GĐ.TTGDTX&LK, Vũ Văn Tuyến - Trưởng khoa DL, Trần Nhật Hải - PPT khoa QTKS, Lê Thị Thảo - Trưởng khoa VHTT, Nguyễn Thị Hồng Lê - TP.HTQT, Hà Đình Hùng - PPT phòng QLKH, Lê Bá Thành - PTP.QLĐT Phòng A205 Đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng
Thứ ba
24/03/2020
8h00 Họp Chi bộ khoa VHTT Toàn thể CB Đảng viên thuộc chi bộ: VHTT Văn phòng khoa VHTT Đ/c Lê Thị Thảo - Bí thư Chi bộ: VHTT
9h00 Khoa VHTT họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa VHTT Văn phòng khoa VHTT Đ/c Lê Thị Thảo - Trưởng khoa VHTT
14h00 Khoa TDTT họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa TDTT Văn phòng khoa TDTT Đ/c Trịnh Ngọc Trung - PPT khoa TDTT
14h00 Khoa SPNT họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa SPNT Văn phòng khoa SPNT Đ/c Vi Minh Huy - PPT khoa SPNT
Thứ tư
25/03/2020
8h00 Dự họp Hội đồng khoa học tỉnh Đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng Hội trường A, Sở KH&CN Đ/c Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8h00 Phòng TCCB họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CB phòng TCCB Phòng TCCB Đ/c Hoàng Đình Hiển - Trưởng phòng TCCB
8h00 Phòng HCTH họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CB phòng HCTH Phòng HCTH Đ/c Đoàn Tiến Dũng - Trưởng phòng HCTH
8h00 Họp Chi bộ khoa Mỹ thuật Toàn thể CB Đảng viên thuộc chi bộ: Mỹ thuật Văn phòng khoa Mỹ thuật Đ/c Trần Việt Anh - Bí thư Chi bộ: Mỹ thuật
9h00 Khoa Mỹ thuật họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa Mỹ thuật Văn phòng khoa Mỹ thuật Đ/c Trần Việt Anh - PPT khoa Mỹ thuật
9h00 Trung tâm ĐTNKTDTT họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV trung tâm ĐTNKTDTT Văn phòng trung tâm ĐTNKTDTT Đ/c Phạm Cẩm Hùng - PGĐPT.TTĐTNKTDTT
9h30 Khoa GDMN họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa GDMN Văn phòng khoa GDMN Đ/c Lã Thị Tuyên - Trưởng khoa GDMN
10h00 Khoa Âm nhạc họp đánh giá tháng 3/2020, triển khai kế hoạch tháng 4/2020 Toàn thể CBGV khoa Âm nhạc Văn phòng khoa Âm nhạc Đ/c Phạm Thị Hoàng Hiền - PPT khoa Âm nhạc
Thứ năm
26/03/2020
9h00 Họp xét duyệt Danh sách dự thi Giảng viên chính (Phòng TCCB chuẩn bị hồ sơ) Các đ/c: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: KHTC, QLĐT, QLKH, TCCB, Thanh tra Phòng A205 Đ/c Trần Văn Thức - Hiệu trưởng
Thứ sáu
27/03/2020
Thông báo: Theo Chỉ thị của Trung ương và UBND tỉnh, tất cả các cán bộ tham dự Hội nghị đều phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang
8h00 Hội nghị bước 1: Tập thể lãnh đạo Nhà trường lần 01 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Các đ/c: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TP.TCCB Phòng A205 Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
9h00 Hội nghị thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Các đ/c: Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng, Hoàng Bá Khải - TP.KHTC, Nguyễn Văn Dũng - TP.QLĐT; Sở Tài chính; Sở VH,TT&DL; Sở KH&ĐT; Sở Nội vụ Phòng A205 Sở GD&ĐT
Từ 14h00 đến 14h30 Hội nghị bước 2: Tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường; Trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức Đoàn thể Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Từ 14h30 đến 15h00 Hội nghị bước 3: Tập thể lãnh đạo Nhà trường lần 02 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TP.TCCB Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Từ 15h00 đến 15h45 Hội nghị bước 4: Hội nghị cán bộ Công chức, viên chức, người lạo động trong biên chế của Nhà trường - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: Toàn thể cán bộ Giảng viên, Chuyên viên trong biên chế của Nhà trường Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Từ 15h45 đến 16h15 Hội nghị bước 5: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Nhà trường - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các tổ chức Đoàn thể Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Từ 16h15 đến 16h45 Hội nghị bước 6: Hội nghị BCH Đảng ủy Nhà trường - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: BCH Đảng ủy, TP.TCCB Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Từ 16h45 đến 17h15 Hội nghị bước 7: Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 03 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại diện: BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,... - Các đ/c: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TP.TCCB Hội trường tầng 5, nhà B Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
13h30 [TẠM HOÃN, lịch cụ thể sẽ thông báo sau] Dự họp Hội đồng thẩm định nội dung, chủ đề các bức bích họa thuộc dự án Làng bích họa Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn Các đ/c: Trần Văn Thức - Hiệu trưởng, Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng, Nguyễn Hoàng Linh - Khoa Mỹ thuật Phòng họp tầng 2 - Văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa
14h00 [TẠM HOÃN, lịch cụ thể sẽ thông báo sau] Xét tốt nghiệp đại học hệ VLVH (Trung tâm GDTX&LK chuẩn bị hồ sơ) Theo Quyết định Phòng A205 Đ/c Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng
Thứ bảy
28/03/2020
Chủ nhật
29/03/2020
Trong tuần
23/03/2020-29/03/2020
Ngày 28-29/3/2020 Quyết toán tài chính năm 2019 - Sở Tài chính; - Hiệu trưởng, phòng KH-TC Phòng KH-TC Sở Tài chính
Hôm nay 1015
Hôm qua 22114
Tuần này 92945
Tháng này 202306
Tất cả 8552082
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: NGƯT PGS.TS Trần Văn Thức Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn