Tin mới
DANH HIỆU

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 (22/01/2021)

 

• THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THĂM DÒ DƯ LUẬN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT NĂM 2020 (17/03/2020)
• XÉT TẶNG DANH HIỆU ''NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" LẦN THỨ 15 NĂM 2020 (20/01/2020)
• XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT LẦN THỨ 14 NĂM 2017 (13/10/2016)
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GV

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH VH, TT VÀ DL THANH HÓA (26/02/2023)

 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PGS NĂM 2022 (29/11/2022)

 

• THÔNG BÁO VỀ NHU CẦU BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 (22/11/2022)
• THÔNG TƯ 40/2020/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH (17/06/2021)
• QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN (02/06/2016)
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CBQL

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (23/02/2023)

 

• THÔNG BÁO V/V CÔNG KHAI NHÂN SỰ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG (10/02/2023)
• QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ (29/09/2016)
CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔNG SỐ CÁN BỘ: 05 NGƯỜI (16/03/2022)

 

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG (17/06/2021)

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG (16/02/2022)

 

THÔI VIỆC, CHUYỂN CÔNG TÁC

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC CHO VIÊN CHỨC (07/04/2016)

 

• THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GS, PGS, TIẾN SĨ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG RA NGOÀI TỈNH CÔNG TÁC (17/06/2021)
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG

NHIỆM VỤ THÁNG 8, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 9.2022 (14/09/2022)

 

• NHIỆM VỤ THÁNG 7, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 8.2022 (14/09/2022)
• NHIỆM VỤ THÁNG 6, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 7.2022 (14/09/2022)
• NHIỆM VỤ THÁNG 5, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 6.2022 (14/09/2022)
• NHIỆM VỤ THÁNG 4, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 5.2022 (14/09/2022)
• NHIỆM VỤ THÁNG 3, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 4.2022 (14/09/2022)
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CAO HƠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (21/02/2023)

 

• QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐÃI NGỘ VÀ THU HÚT ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO (03/01/2023)
• QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH KHI MẮC COVID - 19 (06/03/2022)
• NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014, NGÀY 20/11/2014 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ (17/06/2021)
• THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC CHO VIÊN CHỨC (17/06/2021)
• CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA VIÊN CHỨC (17/06/2021)
• ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN (24/11/2016)
VĂN BẢN

QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT (21/02/2023)

 

Hôm nay 650
Hôm qua 400
Tuần này 1594
Tháng này 16260
Tất cả 718289
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn