Tin mới
Tập san thông tin khoa học

TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 15 (01/03/2021)

 

• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 14 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 13 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 12 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 11 (15/06/2017)
Tin tức

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA; CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (01/03/2023)

 

• KỲ HỌP THỨ VII HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026: QUYẾT NGHỊ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG (23/02/2023)
• TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA SÔI ĐỘNG TRONG NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP 2023 (19/02/2023)
• ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 VỚI KHẨU HIỆU: "ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN" (18/02/2023)
• SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA XUẤT SẮC GIÀNH ĐƯỢC NHIỀU HUY CHƯƠNG TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX (31/01/2023)
Văn bản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TUYỂN SINH TẠI KHOA THỂ DỤC THỂ THAO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (20/02/2023)

 

• THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY" (19/02/2023)
• KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022 - 2023 (08/11/2022)
• THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐẨY MẠNH CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY" (10/09/2022)
• THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO QUÂN CHÚNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH THANH HÓA". (30/08/2022)
Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC (05/01/2023)

 

• CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (01/06/2022)
• GIỚI THIỆU CHUNG (01/06/2022)
• THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU (01/06/2022)
• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH (01/06/2022)
Hoạt động NCKH

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT, GIÁO TRÌNH NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (27/02/2023)

 

• QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 (26/02/2023)
• THÔNG BÁO MỜI VÀ ĐẶT HÀNG VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 17 (15/02/2023)
•  HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐẨY MẠNH CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY" (ENHANCING THE QUALITY OF INTERNATIONAL COOPERATION AMONG UNIVERSITIES IN SOUTHEAST ASIA) (10/12/2022)
• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 (15/05/2022)
Tạp chí khoa học

TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 (05/01/2023)

 

• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 15 (01/11/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 14 (03/06/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 (09/02/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 12 (20/11/2021)
Biểu mẫu

MẪU DANH MỤC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (28/02/2023)

 

• PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (28/02/2023)
• PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN KHOA (23/02/2022)
• MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN KHOA (23/02/2022)
• MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ (23/02/2022)
Hôm nay 21
Hôm qua 37
Tuần này 719
Tháng này 19740
Tất cả 1127430
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường