Giới thiệu
KHOA MỸ THUẬT

Khoa Mỹ thuật là khoa chuyên ngành thuộc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST) có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế Thời trang từ bậc trung cấp đến đại học cho tỉnh Thanh Hoá và cả nước.

           

1. Chức năng

           Khoa Mỹ thuật là khoa chuyên ngành thuộc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST) có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế Thời trang từ bậc trung cấp đến đại học cho tỉnh Thanh Hoá và cả nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng

- Tổ chức triển khai đào tạo trình độ trung cấp, đại học theo các hình thức chính quy, liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học, bao gồm các ngành:

            + Đồ họa

            + Thiết kế Thời trang

- Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp Thiết kế Đồ họa, Công nghệ may.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, sáng tác, triển lãm và tổ chức triển lãm mỹ thuật trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo thuộc khoa quản lý; biên soạn tập bài giảng, đề cương bài giảng, tài liệu, học liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo mỹ thuật.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng môn học thuộc chuyên ngành khoa đào tạo.

- Triển khai nhiệm vụ nhà trường trong việc hợp tác với các trường, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức ở trong nước và nước ngoài về mỹ thuật theo quy định của pháp luật nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm; tư vấn cho tỉnh về thiết kế, thi công công trình mỹ thuật.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa: 35 người

+ Cán bộ quản lý: 04 người

1. Trưởng khoa

    Họ và tên: Trần Việt Anh                    

    Trình độ: Tiến sĩ - GVC

   Email: tranvietanh@dvtdt.edu.vn

    Điện thoại: 0904240125

2. P. Trưởng khoa, P. Trưởng Bộ môn sư phạm Mỹ thuật

    Họ và tên: Phạm Văn Thắng                    

    Trình độ: ThS

    Email: Phamvanthang@dvtdt.edu.vn

    Điện thoại: 0976946978

 

 

      3. Phó trưởng Bộ môn: Đồ họa

  Họ và tên: Vũ Trọng Thành                            

  Trình độ: Thạc sĩ

  Email: vutrongthanh@dvtdt.edu.vn

  Điện thoại: 0902272989

 

    4. Phó trưởng Bộ môn: Thiết kế Thời trang

    Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thúy                 

   Trình độ: Thạc sĩ -GVC

    Email: nguyenthihongthuy@dvtdt.edu.vn

    Điện thoại: 0976676986

                             + Giáo vụ khoa: 01 người

TT

Họ và tên

Trình độ

Email

SĐT

1

Trịnh Thị Cúc

Thạc sĩ

trinhthicuc@dvtdt.edu.vn

0973226124

 

Tác giả: Trần Việt Anh
In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG – KHOA MỸ THUẬT (04/03/19)
 GIỚI THIỆU KHOA MỸ THUẬT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (22/02/19)
 THÔNG TIN VỀ KHOA MỸ THUẬT (01/08/17)
 Giới thiệu (18/05/15)
KHOA MỸ THUẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường