Tin tuyển sinh
SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BÁO CÁO KHOA HỌC CẤP KHOA

SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BÁO CÁO KHOA HỌC CẤP KHOA

Chiều ngày 28/4/2022, Khoa mỹ thuật tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho nhóm sinh viên ngành Thiết kế đồ họa. Đây là việc làm thường niên, cũng là qui định trong giáo dục đại học, giúp học đi đôi với hành, đào tạo gắn với thực tiễn xã hội.
Hàng năm, các khoa chuyên môn tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học dựa trên khả năng và năng lực, gắn với ngành nghề đang đào tạo. Đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện trong một năm học, do cá nhân hoặc tập thể đăng ký, có sự hướng dẫn của giảng viên. Năm học 2021-2022, khoa Mỹ thuật đã tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, trong số các đề tài của sinh viên đăng ký nghiên cứu thì có hai đề tài được Nhà trường xét duyệt cho thực hiện. Kết quả thực hiện xét duyệt từ cấp bộ môn thì chỉ còn một đề tài được Báo cáo cấp khoa, đó là đề tài: “Thiết kế hệ thống lịch tết, sử dụng nghệthuật chạm khắc gỗ truyền thống đình làng Thanh Hóa”, chủ nhiệm đề tài sinh viên Nguyễn Thị Thu và nhóm sinh viên Nguyễn Chu Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Kiên lớp Đại học Thiết kế đồ họa K8, giảng viên hướng dẫn Bùi Thị Ngoan.
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng quan quá trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, Hội đồng chuyên môn đánh giá đề tài nhận xét, phản biện. Đây là một đề tài có ý tưởng hay, giúp cho nhóm nghiên cứu tìm tòi quảng bá văn hóa địa phương thông qua hình thức lịch tết. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Bùi Thị Ngoan, nhóm nghiên cứu đã làm việc tích cực, từ việc ghi chép thực tế tại các công trình có nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hóa, lựa chọn những hình ảnh đẹp, ý nghĩa đưa vào thiết kế. Kết quả báo cáo của đề tài gồm một bảo cáo dày dặn trong đó thể hiện được nội hàm khoa học được nhóm nghiên cứu nghiêm túc, một bộ lịch treo tường, một bộ lịch để bàn. Tất cả được thiết kế đẹp, tạo hình tốt. Hội đồng chuyên môn nghiệm thu cấp khoa đã bỏ phiếu thông qua, gửi lên Hội đồng khoa học nhà trường xem xét đánh giá tiếp theo.

Một số hình ảnh quá trình thực hiện đề tài KH

Có thể là hình ảnh về 4 người
Có thể là hình ảnh về 8 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 7 người
Có thể là hình ảnh về 5 người và trong nhà