Thi đua - khen thưởng
Tờ trình V/v đề nghị xét tặng danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2015-2016

 

TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

………………….

Số      /TT-ĐTN

“V/v đề nghị xét tặng danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2015-2016”

 

 

 

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

 

Kính gửi:    BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa

 

 

Thực hiện công văn số 350/CV-TĐTH-TTNTH ngày 18 tháng 12 năm 2015 của  BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa về việc đề nghị xét tặng danh hiệu 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2015-2016.

BCH Đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lập hồ sơ và đề nghị tổ chức Đoàn cấp trên xét tặng danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2015-2016 như sau:

1. Học sinh: Ngô Thị Minh Thúy

- Sinh ngày 20/7/1996

- Lớp: Trung cấp năng khiếu Âm nhạc K26

2. Học sinh: Lê Thị Thu Huệ

- Sinh ngày 15/7/1998

- Lớp: Trung cấp năng khiếu Âm nhạc K26

Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa xét tặng danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2015-2016 của BCH Đoàn trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ.

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Lê Thanh Hà

 

T/M. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Lê Xuân Sơn

 

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 Hướng dẫn Bình xét thi đua công tác Đoàn năm học 2015-2016 (25/05/16)
ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch
 
Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421 
Chịu trách nhiệm nội dung: Bí thư Đoàn Thanh niên
Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn