Giới thiệu
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

     Cơ cấu gồm: 21 đồng chí (21 đồng chí là Ủy viên BCH; 7 đồng chí Ủy viên BTV, 01 Bí thư; 01 Phó Bí thư).

     1. Thường trực Đoàn trường

Đồng chí: Đoàn Văn Trường

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

Năm sinh: 1989

Di động: 0979283406

Email: dvtruongxhh@gmail.com

Địa chỉ làm việc: Văn phòng ĐTN - Phòng 103A

Đồng chí: Phạm Thị Hải

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1986

Di động: 0949150188

Email: haianhchi2012@gmail.com

Địa chỉ làm việc: Văn phòng ĐTN - Phòng 103A

     2. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

Đồng chí: Mai Anh Vũ

Chức vụ: Ủy viên BTV

Năm sinh: 1991

Di động: 0964916789

Đồng chí: Đỗ Thị Lam

Chức vụ: Ủy viên BTV

Năm sinh: 1991

Di động: 0919026789

Đồng chí: Hoàng Anh Sơn

Chức vụ: Ủy viên BTV

Năm sinh: 1991

Di động: 0975744758

Đồng chí: Đặng Thế Hanh

Chức vụ: Ủy viên BTV

Năm sinh: 1991

Di động: 0825259136

Đồng chí: Đỗ Mai Anh

Chức vụ: Ủy viên BTV

Năm sinh: 2000

Di động: 0983805834

Đồng chí: Nguyễn Như Sơn

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1995

Di động: 0982732401

Đồng chí: Lê Minh Đức

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1994

Di động: 0338023799

Đồng chí: Lê Thùy Dung

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1995

Di động: 0918816395

Đồng chí: Cao Hoàng Lan Phương

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1995

Di động: 0913876386

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1993

Di động: 0946882309

Đồng chí: Lê Như Linh

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2000

Di động: 0346054179

Đồng chí: Nguyễn Thị Khánh Linh

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2000

Di động: 0843152456

Đồng chí: Lê Thị Phương Thảo

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2002

Di động: 0949121502

Đồng chí: Chu Thiện Thức

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1998

Di động: 0388911921

Đồng chí: Lê Ngọc Trường Giang

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2002

Di động: 0356610282

Đồng chí: Cao Tùng Dương

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 1996

Di động: 0383696716

Đồng chí: Hoàng Thùy Dương

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2002

Di động: 0348314129

Đồng chí: Nguyễn Hà Linh

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2002

Di động: 079 9150981

Đồng chí: Trương Việt Hoàng

Chức vụ: Ủy viên BCH

Năm sinh: 2002

Di động: 088 8677389

 

Nguồn tin: Ban Chấp hành Đoàn trường
In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (16/02/22)
 GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (26/03/16)
ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch
 
Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421 
Chịu trách nhiệm nội dung: Bí thư Đoàn Thanh niên
Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn