Giới thiệu
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

     1. Chức năng

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

     - Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

     2. Nhiệm vụ

     - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên.

     - Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

     - Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Nguồn tin: Ban Chấp hành Đoàn trường
In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (26/03/16)
ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch
 
Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421 
Chịu trách nhiệm nội dung: Bí thư Đoàn Thanh niên
Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn