Tin mới
Tin tức

CÔNG ĐIỆN SỐ 23/CĐ-UBND CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA: TẠM DỪNG TIẾP NHẬN CÔNG DÂN VỀ TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 ĐANG THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI (03/08/2021)

 

• NCS. HOÀNG THỊ HUỆ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ (27/12/2019)
• NCS. HÀ ĐÌNH HÙNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ (12/12/2019)
• NCS. VI MINH HUY BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ (06/12/2019)
• NCS. NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ (06/12/2019)
Văn bản

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT, BẢO VỆ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM HỌC THUẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (17/06/2021)

 

• LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (02/06/2021)
• QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NCKH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (02/07/2019)
• THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (28/12/2018)
• QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (20/07/2018)
• QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (25/05/2018)
Hoạt động NCKH

SINH HOẠT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ - TT. NGHIÊN CỨU&PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÁNG 5/2021 (06/05/2021)

 

• NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 (15/12/2020)
• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019 (27/05/2019)
• BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 (27/05/2019)
• HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH NĂM 2020 (20/03/2019)
Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (08/03/2021)

 

• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (07/03/2021)
• CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (06/03/2021)
• THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (05/03/2021)
• CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (04/03/2021)
Biểu mẫu

PHIẾU KÊ KHAI CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CBGV NĂM HỌC 2020-2021 (13/05/2021)

 

• MẪU ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2020 (26/03/2021)
• Mẫu thuyết minh đề tài Khoa học cấp tỉnh lĩnh vực KHXH&NV (19/05/2016)
Tạp chí khoa học

TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 10 (01/02/2021)

 

• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 09 (01/12/2020)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 08 (01/06/2020)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 07 (01/10/2019)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 06 (01/05/2019)
Tập san thông tin khoa học

TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 15 (01/03/2021)

 

• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 14 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 13 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 12 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 11 (15/06/2017)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 10 (16/05/2017)
Hôm nay 69
Hôm qua 332
Tuần này 793
Tháng này 8259
Tất cả 677785
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường