Tin mới
Thanh tra

Thông báo số 1082/TB-ĐVTDT ngày 16/9/2021 về việc kiện toàn Ban kỷ cương, nề nếp năm học 2021-2022 (16/09/2021)

 

• KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2021-2022 (09/08/2021)
• Kết quả xét Tự đánh giá Tháng 4+5/2021 (19/07/2021)
• Kết quả xét Tự đánh giá Quý I/2021 (19/07/2021)
• Tập huấn lần 02 cho Đoàn kiểm tra công tác coi thi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (05/07/2021)
• Tài liệu Thanh tra/kiểm tra công tác coi thi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (05/07/2021)
Giới thiệu

Bảng phân công nhiệm vụ theo chức danh (30/08/2017)

 

• Đại chỉ liên hệ (11/12/2020)
• Lịch sử hình thành (11/12/2020)
• Chức năng, nhiệm vụ (30/08/2017)
Tin tức - Sự kiện

Ba công khai năm học 2018- 2019 (19/03/2019)

 

• Ba công khai năm học 2020-2021 (06/11/2020)
• Kế hoạch năm học 2018- 2019 (06/09/2018)
• Thông tư quy định về các kỳ thi (16/03/2018)
• hướng dẫn công tác thanh tra (16/03/2018)
• Quyết định V/v Thành lập Ban tự đánh giá, xếp loại CBGV hưởng thu nhập tăng thêm (19/05/2016)
Văn bản - Biểu mẫu

1318-BGDDT-QLCL (05/07/2021)

 

• 1952-BGDDT-TTr (05/07/2021)
• 02-VBHN-BGDDT (05/07/2021)
• Công văn 5571 BGDĐT-TTr (19/01/2021)
• Chỉ thị 10 CT-TTg (19/01/2021)
• BÁO CÁO Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2018, 2019 (04/11/2020)
Thi đua - Khen thưởng

Quyết định khen thưởng năm học 2015 - 2016 (25/07/2016)

 

• QUYẾT ĐỊNH TĐ-KT NĂM HỌC 2017-2018 (09/07/2018)
• HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018 (15/05/2018)
• QUYẾT ĐỊNH TĐ-KT NĂM HỌC 2016-2017 (19/06/2017)
• HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017 (29/05/2017)
• Hướng dẫn xét thi đua năm học 2015- 2016 (31/05/2016)
Hôm nay 28
Hôm qua 252
Tuần này 544
Tháng này 4831
Tất cả 502812
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG THANH TRA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa;  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421