Tin mới
Thi đua - Khen thưởng

Quyết định khen thưởng năm học 2015 - 2016 (25/07/2016)

 

• Hướng dẫn xét thi đua năm học 2015- 2016 (31/05/2016)
• Quyết định V/v Thành lập Ban tự đánh giá, xếp loại CBGV hưởng thu nhập tăng thêm (19/05/2016)
Văn bản - Biểu mẫu

THÔNG TƯ 51/2012 (30/08/2017)

 

• Công văn 5571 BGDĐT-TTr (19/01/2021)
• Chỉ thị 10 CT-TTg (19/01/2021)
• BÁO CÁO Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2018, 2019 (04/11/2020)
• Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 (28/02/2019)
• Quyết định khen thưởng năm học 2015 - 2016 (25/07/2016)
Giới thiệu

Bảng phân công nhiệm vụ theo chức danh (30/08/2017)

 

• Đại chỉ liên hệ (11/12/2020)
• Lịch sử hình thành (11/12/2020)
• Chức năng, nhiệm vụ (30/08/2017)
Thanh tra

Kế hoạch kiểm tra kê khai tài sản năm 2017 (16/03/2018)

 

• QUYẾT ĐỊNH về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ (23/12/2020)
• QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (23/12/2020)
• Thông báo về việc thực hiện kỷ cương, nề nếp của Nhà trường (26/11/2020)
• Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 (06/11/2020)
• Biểu mẫu quy trình thanh tra (31/12/2018)
Tin tức - Sự kiện

Ba công khai năm học 2018- 2019 (19/03/2019)

 

• Ba công khai năm học 2020-2021 (06/11/2020)
• Kế hoạch năm học 2018- 2019 (06/09/2018)
• Thông tư quy định về các kỳ thi (16/03/2018)
• hướng dẫn công tác thanh tra (16/03/2018)
• Quyết định V/v Thành lập Ban tự đánh giá, xếp loại CBGV hưởng thu nhập tăng thêm (19/05/2016)
Hôm nay 277
Hôm qua 238
Tuần này 1709
Tháng này 1709
Tất cả 439545
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG THANH TRA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa;  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421