Ngày 05 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường nhà C, Khoa Thể dục thể thao đã long trọng tổ chức Lễ báo cáo tốt nghiệp dưới dạng khiêu vũ thể thao cho sinh viên khóa 01 khoa TDTT- khóa đầu tiên nhà trường áp dụng hình thức đào tạo chính qui chuyên ngành QLTDTT.

Đến dự Lễ báo cáo tốt nghiệp có TS. Trịnh Ngọc Trung - Trưởng khoa TDTT, TS. Tô Thị Hương - Phó Khoa TDTT, cán bộ, công nhân viên chức khoa TDTT, các sinh viên báo cáo thực tập tốt nghiệp và các e sinh viên đến tìm hiểu về kết quả nghiên cứu của các đề tài.

Tham gia báo cáo thực tập tốt nghiệp dưới dạng dưới dạng khiêu vũ có 11 sinh viên chuyên ngành, mỗi đôi sinh viên trình bày tóm tắt kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình với các nội dung: thi liên kết,rumba và cha cha

Việc trình bày các nội dung thi khiêu vũ là một hình thức báo cáo thực tập mới giúp sinh viên công bố công khai kết quả nghiên cứu khoa học của mình, tạo cơ hội để sinh viên các khóa, các khoa gặp gỡ, chia sẻ, tìm hiểu những phương pháp, kết quả nghiên cứu khoa học. 

Một số hình ảnh