Nghiên cứu khoa học
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường

UBND TỈNH THANH HÓA                                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,

THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 235 /TB-ĐVTDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 Thanh Hóa, ngày 15  tháng 3  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường

“Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong giai đoạn hiện nay”

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và chuyên môn theo chủ trương chung của nhà trường. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội thảo cấp Trường với chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong giai đoạn hiện nay”. Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:

  1. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO:

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các giảng viên của Trường và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp để cải thiện năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học nói chung của nhà trường.

  1. NỘI DUNG HỘI THẢO:

Ban tổ chức định hướng viết bài tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

- Phương hướng khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Định hướng nghiên cứu khoa học trọng tâm của CBGV (đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở, lựa chọn vấn đề, chủ đề trọng tâm nghiên cứu,…)

- Các giải pháp thúc đẩy cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học;

- Các biện pháp để cải thiện năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên;

- Xây dựng hoàn thiện công tác quản lý và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị trong và ngoài Trường;

- Thành lập các nhóm, các tổ nghiên cứu để phát huy sức mạnh tập thể, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ.

- Các giải pháp khuyến khích CBGV hình thành tư duy khoa học, say mê tự học, tự nghiên cứu; trau dồi kỹ năng, tự thiết lập các yêu cầu trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Chia sẻ kinh nghiệm viết bài khoa học (tham gia hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, địa phương; tạp chí khoa học trong và ngoài nước,…).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO:

+ Thời gian:  ngày 25/05/2018

+ Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa (Số 561, Quang Trung III, P. Đông Vệ, Tp Thanh Hóa)

  1. THỂ LÊ, THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI BÀI HỘI THẢO:
  2. Thể lệ gửi bài:

- Bài viết được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ: 13, dãn dòng 1.3, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4; lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm.

- Dung lượng: tối thiểu 06- 07 trang A4 (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo)

- Bài viết cần được kết cấu gồm các nội dung sau:

+ Tiêu đề bài viết

+ Tác giả/đồng tác giả, chức danh khoa học, đơn vị công tác

+ Tóm tắt bài viết (không quá 250 từ), từ khóa (không quá 5 từ)

+ Nội dung bài viết: chia theo mục 1, 2, 3…;

+ Danh mục tài liệu tham khảo

  1. Thời hạn nộp bài:

- Hạn cuối nộp bài: ngày 10/05/2018

  1. Địa chỉ gửi bài:

- Địa chỉ nhận bài viết qua email: hoangthanhbinhth@gmail.com

Trên đây là Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường:Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu các đơn vị liên quan, CBGV nhà trường triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để b/c)

- Các khoa, Bộ môn, QLKH (để triển khai)                                                        Đã ký                                      

- CBGV (để thực hiện)

- Lưu VP                                                 

                                                                                                                    

   PGS.TS. Trần Văn Thức

 

 

 

 

Nguồn tin: khoa Am nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kê hoạch nghiên cứu khoa học  (12/01/18)
 Tóm tắt đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Nâng cao hiệu quả Thực hành nghề nghiệp đối với ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa (14/02/17)
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH THANH NHẠC, KHOA ÂM NHẠC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA. (13/05/16)
Hôm nay 156
Hôm qua 492
Tuần này 2880
Tháng này 8583
Tất cả 350507
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường