Đào tạo
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ PHỤ) NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ PHỤ) NĂM HỌC 2017-2018

  1. Địa điểm thi: Cơ sở 1, 561- Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
  2. Thời gian thi: Bắt đầu từ 8/8/2018.

                        + Buổi sáng:             7h00

                        + Buổi chiều:                        13h30

            CBGV làm thi và SV có mặt trước 30 phút so với thời gian quy định trên:

TT

Ngày thi

Buổi thi

Tên học phần

Lớp

Tên SV

Phòng thi

Hình thức

Cán bộ coi thi,

chấm thi

 
 

Thứ tư a08/8/2018

Sáng

Ca 1: (Từ 7h00 đến 9h00)

Tâm lý học Xã hội

Công tác xã hội K1

Nguyễn Đình Anh

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thùy Dương

 

Văn hóa học đại cương

Quản lý văn hóa K6

Lê Ngọc Hải

Kinh tế học văn hóa

Quản lý văn hóa LTCQK5B

Trịnh Thị Hiền

Phạm Văn Hóa

Thiều Quang Lương

Âm nhạc truyền thống Việt Nam

Thanh nhạc K3

Nguyễn Đức Cảnh

Đường lối Văn hóa, văn nghệ của Đảng CSVN

Quản lý TDTT K2

Hà Thị Cúc

Trần Thị Hòa

Lê Văn Lợi

Quản lý TDTT K3

Bùi Trung Mạnh

Hoàng Văn Tám

Lưu Vũ Tú

Quản trị khách sạn K3

Nguyễn Hoàng Hà

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

Quản lý Nhà nước K2

Hoàng Văn Hùng

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

SPANLTCQK5B

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

Dân tộc học đại cương

Quản lý Văn hóa K4

Triệu Thị Chinh

Ngân Văn Nhất

Lê Văn Thanh

Giàng Thị Vắng

Công tác Xã hội K2

Hà Văn Đức

Sáng

Ca 2: (Từ 9h15 đến 11h15)

Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

Quản lý nhà nước K2

Mai Thanh Bình

302C

Tự luận

Cao Văn Hải

Hoàng Văn Hùng

Pháp luật đại cương

GD Mầm non K1

Phạm Thị Diện

GD Mầm non K3

Lê Thị Dung

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

Quản lý TDTTK4

Lê Ngọc Nam

Lê Hoài Sơn

Văn hóa Du lịch K4

Lê Đình Tùng

Đại cương khoa học quản lý

Quản lý văn hóa K6

Lê Ngọc Hải

Quản lý TDTT K3

Bùi Trung Mạnh

Hoàng Văn Tám

Lưu Vũ Tú

Nghệ thuật học đại cương

Giáo dục mầm non K2

Mai Thị Hương

Lê Mai Phương

Thanh nhạc K3

Nguyễn Thị Nguyệt

Tâm lý học đại cương

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

Chiều

Ca 1 (Từ 13h30 đến 15h30)

 

Hòa âm 1

Sư phạm Âm nhạc K5

Hà Thị Dương

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thùy Dương

 

Thanh nhạc K3

Nguyễn Thị Nguyệt

SPANLTCQK4B

Hoàng Bá Bình

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lenin 1

Giáo dục Mầm non K3

Nguyễn Thị Vân Anh

Lê Thị Dung

Phạm Thị Du

Phạm Thị Hải

Hà Thị Ngọc Linh

Thông tin học K3

Hoàng Ngọc Hưng

Luật K1

Thò Bá Pó

Lê Đăng Minh

Thông tin học K5

Sẻng Đuông Vị Xay

Sư phạm Âm nhạc K5

Thao Cá Dinh

Sư phạm Âm nhạc K6

Lê Thị Hồng Hạnh

Tặng Thị Mụi

SPANLTCQK5B

Phạm Văn Tự

Trịnh Xuân Thanh

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

Quản lý Nhà nước K3

Mon Khăm Lo Dông Tia

Quản lý TDTTK4

Lê Ngọc Nam

Phương pháp NCKH

Quản trị khách sạn K3

Nguyễn Hoàng Hà

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

Quản lý TDTT K3

Bùi Trung Mạnh

Lưu Vũ Tú

Hoàng Văn Tám

Quản lý nhà nước K1

Phạm Tiến Phi

Xã hội học đại cương

Quản lý Văn hóa K4

Triệu Thị Chinh

Giàng Thị Vắng

Lý thuyết Âm nhạc 1

Sư phạm Âm nhạc K5

Hà Thị Dương

Lịch sử Âm nhạc phương Đông

SPANLTCQK4B

Lê Thị Lưu

Chiều

Ca 2 (Từ 15h45 đến 17h45)

Marketing văn hóa nghệ thuật

Quản lý Văn hóa K4

Triệu Thị Chinh

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thùy Dương

 

Giàng Thị Vắng

Marketing căn bản

Quản trị khách sạn K3

Nguyễn Hoàng Hà

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

Văn hóa công sở

Quản lý văn hóa LTCQK5B

Lê Thị Dịu

Thiều Quang Lương

Quản lý văn hóa LTCQK3B

Vi Văn Lý

Quản lý nhà nước K1

Phạm Tiến Phi

Toán học trong hoạt động thông tin

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

Tâm lý học TDTT

Quản lý TDTT2

Lê Văn Lợi

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

Hoàng Văn Tám

Lưu Vũ Tú

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lenin2

QLVH LTCQK5B

Phạm Văn Hóa

SPANLTCQK5B

Trịnh Thị Loan

Trịnh Xuân Thanh

SPANLTCQK5B -NB

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

Hòa âm 2

Thanh nhạc K3

Nguyễn Thị Nguyệt

2

Thứ năm

09/8/2018

Sáng

Ca 1: (Từ 7h00 đến 9h00)

LS văn minh thế giới

Quản trị khách sạn K3

Nguyễn Hoàng Hà

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Bùi Thị Hằng

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

Thiết kế thời trang K3

Lường Thị Lan

Hà Thị Thảo

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

Lê Văn Nghĩa

Hoàng Văn Tám

Lưu Vũ Tú

SPANLTCQK5B -NB

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

Vật liệu may mặc

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

Sáng

Ca 2: (Từ 9h15 đến 11h15)

Đại số tuyến tính

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

302C

Tự luận

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

Lê Văn Nghĩa

Lưu Vũ Tú

Hoàng Văn Tám

Trần Hoàng Yến Phượng

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

SPANLTCQK5B -NB

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

Chiều

Ca 1 (Từ 13h30 đến 15h30)

 

Các phương pháp tối ưu hóa

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thùy Dương

 

 

Quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

Lưu Vũ Tú

Trần Hoàng Yến Phượng

Hoàng Văn Tám

Quản lý văn hóa K4

Ngân Văn Nhất

Quản trị khách sạn K2

Hán Thị Thanh Thương

Chiều

Ca 2 (Từ 15h45 đến 17h45)

Cơ sở dữ liệu

Thông tin học K4

Lương Quốc Hoàng

302C

Tự luận

Vệ sinh TDTT

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

Hoàng Văn Tám

Lưu Vũ Tú

QLTDTTLTK1

Trịnh Ngọc Trung

Đàm Văn Long

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Công tác xã hội K1

Lê Bá Quốc Lập

Quản lý TDTTK4

Lê Ngọc Nam

Lê Hoài Sơn

Nguyễn Thị Út

Thông tin học K3

Lê Thành Quân

Thiết kế thời trang K2

Đặng Thị Phương Thảo

3

Thứ sáu

10/8/2018

Sáng

Ca 1: (Từ 7h00 đến 9h00)

Giải phẫu học TDTT

Quản lý TDTT3

Bùi Trung Mạnh

303C

Vấn đáp

Chấm thi:

Nguyễn Thành Trung

Tô Hương

 

Lưu Vũ Tú

Hoàng Văn Tám

QLTDTTLTK1

Trịnh Ngọc Trung

Đàm Văn Long

Chính trị

TCNK Âm nhạc K28

Nguyễn Việt Anh

302C

Tự luận

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thùy Dương

Bùi Thị Hằng

Phùng Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Hải Anh

Tiếng anh 1

Quản trị khách sạn K3

Nguyễn Hoàng Hà

304C

Vấn đáp

Chấm thi:

Tào Thu Thảo

Nguyễn Hồng Hạnh

 

GD Mầm non K3

Lê Thị Dung

GD Mầm non K2

Hà Thị Hương

Quản lý TDTT4

Lê Ngọc Nam

Lê Hoài Sơn

Quản lý TDTT3

Vũ Văn Sơn

Văn hóa Du lịch K4

Lê Đình Tùng

Sáng

Ca 2: (Từ 9h15 đến 11h15)

Tiếng Anh 2

Công tác Xã hội K1

Nguyễn Đình Anh

304C

Vấn đáp

Quản lý Nhà nước K2

Cao Văn Hải

Hoàng Văn Hùng

Trịnh Như Giang

Quản lý Nhà nước K1

Phạm Tiến Phi

Mùa Láo Thầy

Văn hóa Du lịch K5

Nguyễn Thị Diệu Hoa

Văn hóa Du lịch K4

Lê Đình Tùng

Quản lý TDTT4

Lê Ngọc Nam

Lê Hoài Sơn

SPANLTCQK5B -NB

Bùi Thị Thảo

Đỗ Thị Hồng Điệp

GD mầm non K1

Lang Thị Nhung

Trần Thị Bích

Quản trị khách sạn K2

Lê Hà Uyên

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP

SPANLTCQK5B

Trịnh Thị Loan

302C

Vấn đáp

Chấm thi:

Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Hồng

Trịnh Xuân Thanh

 

Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần (Học kỳ phụ) năm học 2017-2018. Yêu cầu các khoa đào tạo thông báo cho sinh viên biết lịch thi và giảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi theo đúng kế hoạch.

 

Nguồn tin: Khoa Âm nhạc,   Tác giả: Khoa Âm nhạc
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ PHỤ NĂM 2018 (03/08/18)
 Lịch học kỳ phụ năm 2018 (16/06/18)
 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc - nhạc cụ năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học liên thông chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn cuối khóa lớp Đại học chính quy năm học 2017-2018 (04/05/18)
 Thông báo lịch học kỳ linh hoạt năm 2018 (14/04/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành thanh nhạc (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn thanh nhạc - nhạc cụ (học kỳ II 2017-2018) - chuyên ngành nhạc cụ (12/01/18)
 Lịch dự giờ bộ môn Lý luận âm nhạc (học kỳ II 2017-2018) (12/01/18)
 Phân công giảng viên ngành thanh nhạc học kỳ II năm học 2017-2018 (12/01/18)
Hôm nay 191
Hôm qua 492
Tuần này 2915
Tháng này 8618
Tất cả 350542
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường