Tin mới
 Hiển thị tin tức
Hoạt động
Họp Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌP PHIÊN THỨ HAI – KHÓA I

(ĐVTDT)  Sáng ngày 01/11/2018, tại phòng họp A205, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra phiên họp thứ hai Hội đồng Trường khóa I do TS. Lê Thị Lệ – Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì.  Tham dự phiên họp có 13 trong tổng số 17 thành viên của Hội đồng. 

Mở đầu phiên họp, TS. Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Trường và của nhà trường trong năm học 2017 – 2018, phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 về các lĩnh vực: hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; phương hướng đầu tư phát triển Trường; kế hoạch tài chính; chủ trương và phương thức huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Trường; chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Trường

Tiếp theo chương trình, Hội đồng Trường được nghe NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến về định hướng phát triển Trường; bổ xung quy chế tổ chức và hoạt động của trường; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ sở vật chất; tổ chức cán bộ và đề án vị trí việc làm, những vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của nhà trường trong xu hướng tiến tới tự chủ đại học.

Cũng tại phiên họp , các thành viên Hội đồng Trường đã thảo luận, góp ý và quyết nghị thông qua các nội dung về việc huy động mọi nguồn thu, mở mang các lớp nghề đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, thành lập và đầu tư cho các Trung tâm hoạt động hiệu quả như: Trung tâm tổ chức sự kiện, Trung tâm Triễn lãm Mĩ Thuật, vấn đề xác định vị trí việc làm, mở mã ngành, công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hy vọng, với những nội dung được thảo luận và quyết nghị trong phiên họp thứ hai Hội đồng trường Khóa I sẽ là cơ sở để Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa triển khai có hiệu quả các mặt công tác của nhà trường trong năm học, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Nhà trường.

 

Nguồn tin: admin,   Tác giả: Hội đồng trường
In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 136
Hôm qua 896
Tuần này 11166
Tháng này 136
Tất cả 185491
Browser   (Today) Chi tiết >>