Tin mới
Kế hoạch hoạt động
Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

 

TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Số:      /KH-ĐTN

 

 

 

 

Thanh Hóa, ngày 5 tháng 7 năm 2015

    

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015; Căn cứ Kế hoạch số 142KH/ĐTN ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa về tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015; thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 - Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong ĐVTN toàn trường góp phần tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây xựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng.

- Chiến dịch phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm đem lại hiệu quả.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2015

            Chương trình: SVTN về các huyện. Triển khai hoạt động từ ngày 20/7 – 25/7/2015 trên địa bàn xã Xuân Du của huyện Như Thanh theo kế hoạch tình nguyện chuyên sâu của tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

BCH Đoàn trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thành lập đội hình tình nguyện gồm 15 ĐVTN đại diện cho hàng trăm sinh viên của nhà trường tham gia chương trình tình nguyện chuyên sâu chi viện cho đồng bào miền núi tại huyện Như Thanh – Thanh Hóa.          

            III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

            Bước 1: Công tác chuẩn bị

            - Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch phổ biến trong toàn trường(25/5 - 25/6/2015).

            - Các Chi đoàn, Chi hội tổ chức cho SV đăng ký tham gia các chương trình (10/5 - 10/6/2015).

            - Các Chi đoàn, Chi hội chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (10/6 – 25/6/2015).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn (25/6 - 30/6/2015).

             - Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban Tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 22/6/2015).

             - Ban Thường vụ Đoàn trường, các Chi đoàn, Chi hội khi có kế hoạch tình nguyện của tỉnh Đoàn Thanh Hóa liên hệ với các địa phương, địa bàn triển khai chiến dịch (theo kế hoạch của huyện Đoàn Như Thanh).

            Bước 2: Tổ chức triển khai

            - Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện ngày 20/7/2015

            Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8/2015).

            - Bình xét các hình thức khen thưởng các cấp.

            - Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.

             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Thường vụ Đoàn trường

            - Thành lập Ban Tổ chức chiến dịch, báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch của Trường.

            - Lập, triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động 100% sinh viên đã đăng ký tham gia chiến dịch.

            - Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia Chiến dịch. Ban tổ chức Chiến dịch sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết và cụ thể về thời gian cũng như nội dung của chương trình tập huấn.

            - Triển khai việc tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

            - Kết thúc chiến dịch, làm hồ sơ tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.

            - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

            2. Các chi đoàn, chi hội

- Làm công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN đã dăng ký góp sức cho chiến dịch.

- Các chi đoàn trực tiếp phụ trách các Chương trình làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất.

          Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và PTTN. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, chi hội, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm triển khai cao nhất, đảm bảo cho chiến dịch tình nguyện hè 2015 thành công tốt đẹp.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Văn Thức

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lê Xuân Sơn


DANH SÁCH CBGV VÀ HSSV THAM GIA TÌNH NGUYỆN

HÈ NĂM 2015 TẠI HUYỆN NHƯ THANH

(Kèm theo kế hoạch số     ngày 5/7/2015 của BCH đoàn trường v/v tổ chức chiến dịch tình nguyện hè 2015)

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Số điện thoại

Ghi chú

1.       

Trịnh Bảo Khuyên

Bí thư

01255357368

Chỉ đạo chung

2.       

Lê Xuân Sơn

PBT

0911688181

Trưởng đoàn

3.       

Nguyễn Thanh Tâm

PBT

0949007377

Phó đoàn

4.       

Lê Thị Dương

TTTTTV

0987885019

 

5.       

Lê Thị Hòa

UVBCH

0987760105

 

6.       

Phạm Đắc Thịnh

Khoa AN

0904983646

 

7.       

Hà Ngọc Mến

ĐH QLVH K1B

01695704100

                                                                                                                                                                           

8.       

Lê Thị Mai

ĐH QLVH K1B

0972860641

 

9.       

Dương T Phương Thảo

ĐH VHDL K1

0977235253

 

10.  

Trần Đình Lộc

ĐH TKTT K1

0989234521

 

11.  

Lương Thị Thích

ĐH VHDL K1

 

 

12.  

Nguyễn Thị Phương

ĐH SPAN K1B

01668722530

 

13.  

Nguyễn Thị Diệu Hiền

ĐH TN K2

0943034808

 

14.  

Đỗ Thị Linh Giang

ĐH SPAN K3

01676801662

 

15.  

Nguyễn Văn Thắng

LTANK2

01689841786

 

16.  

Lê Minh Đức

ĐH QLVH K2

01638023799

 

17.  

Ngô Minh Thúy

TCNKANK26

0978060096

 

18.  

Đặng Tuấn Anh

ĐH TN K2

0975630796

 

 Danh sách gồm 18 người.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Văn Thức

  T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

 

Ths. Lê Xuân Sơn

  T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

TẠI XÃ XUÂN DU – HUYỆN NHƯ THANH


TT

Thời gian

Chương trình hoạt động

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Công tác chuẩn bị

Dự kiến kết quả

1

Sáng  ngày 20/07/2015

Đoàn di chuyển đến địa phương làm tình nguyện

Buổi chiều 20/7 ổn định chỗ ăn ở cho đoàn

Đ/c Lê Sơn

Đảng uỷ, UBND, đoàn xã Xuân Du

Đồng chí trưởng đoàn liên hệ trước với lãnh đạo xã, phối hợp với đoàn xã

Ở tập trung cả đoàn một chỗ

Chiều ngày 20/07/2015

Tìm hiểu phong tục tập quán của địa phương

- Đặc điểm an ninh - quốc phòng:

- Đặc điểm về văn hóa:

- Đặc điểm về kinh tế - xã hội:

100% đoàn viên thanh niên hiểu, biết được tình hình về an ninh-quốc phòng, văn hoá, đặc điểm kinh tế xã hội địa phương.

2

Ngày 21 và  ngày 22/07/2015

Tham gia các công trình phần việc của địa phương

Phối hợp với thanh niên địa phương làm vệ sinh môi trường và phát quang, mở rộng đường xã.

Đ/c Tâm

Đoàn thanh niên xã Xuân Du

Đ/c Sơn xin chỉ đạo của lãnh đạo xã, Đ/c Tâm liên hệ mượn dụng cụ lao động. Nhờ Đ/c bí thư đoàn xã liên hệ với chi đoàn khác.

Thực hiện phát quang bụi dậm, quét dọn vệ sinh đường làng.

3

Ngày 23/07/2011

 

Văn hóa - văn nghệ - TDTT

 

-Buổi sáng tập múa hát cho các cháu thiếu nhi và học sinh.

- Buổi chiểu tham gia giao lưu TDTT

Đ/C  Tâm,

Thịnh, Giang, Hiền

Đoàn thanh niên xã Xuân Du

Đ/c Tiệp tập một số bài hát cho đội và dạy múa hát cho các cháu thiếu nhi. Đ/c Tâm tập trun đội, kết hợp sau buổi lao động sẽ tham gia giao lưu văn hoá – văn nghệ - TDTT.

- Thắt chặt mối quan hệ của đội sinh viên tình nguyện với thanh niên, đoàn viên và nhân dân địa phương.

4

Tối ngày 23/7/2015

Tham dự Sinh hoat chi đoàn

Một chi đoàn trong xã tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ

Bí thư chi đoàn

Đội tình nguyện

Chi đoàn chuẩn bị cơ sở vật chất và địa điểm tổ chức

Dự và đánh giá, rút kinh nghiệm của buổi sinh hoạt chi đoàn

5

Sáng ngày 24/7/2015

Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Học sinh nghèo học giỏi.

Đ/c Sơn

Ban MTTQ xã Xuân Du

- Chuẩn bị một số phần quà thăm và tặng cho các gia đình và học sinh nghèo học giỏi.

 

- Thăm hỏi các gia đình chính sách có công với các mạng và học sinh nghèo học giỏi.

6

Chiều 24/7/2015

Tổng kết hoạt động tình nguyện,

Tổ chức công tác tổng kết, đánh giá kết quả tình nguyện của đoàn

Đ/c Sơn

BCH Đoàn xã Xuân Du

BCH Đoàn xã chuẩn bị cơ sở vật chất để Tổ chức ở Hội trường hoặc ngoài trời

đánh giá kết quả tình nguyện của đoàn, Tôn vinh các chiến sĩ tình nguyện

7

Tối ngày 24/7/2015

Giao lưu văn hóa văn nghệ

Những khoảnh khắc tình nguyện

Đ/c Tâm

BCH Đoàn xã Xuân Du

Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ giao lưu

Ghi lại những hình ảnh về chiến dịch tình nguyện

8

Sáng ngày 25/7/2015

Đoàn trở về trường và kết thúc đợt tình nguyền

 

Đ/c Sơn

Đội tình nguyện

 

Đảm bảo an toàn, tiết kiệm

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kê hoạch Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2016) (25/05/16)
 Kê hoạch Tiếp sức mùa thi năm 2015 (25/05/16)
 Kế hoạch Chọn cử ĐVTN là Sinh viên tham gia tập huấn đội hình tình nguyện viên phục vụ các sự kiện năm Du lịch quốc gia – Thanh Hóa - 2015 (25/05/16)
 Kế hoạch Tổ chức hội nghị và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Năm học 2015 - 2016 (25/05/16)
Hôm nay 514
Hôm qua 782
Tuần này 1920
Tháng này 9590
Tất cả 438064
Browser   (Today) Chi tiết >>
ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn