Tin mới
Văn bản cấp ủy cấp trên
Bộ máy tổ chức

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (02/07/2020)

 

• Danh sách BCH Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (02/07/2020)
Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2020-2025 (22/06/2020)

Đúng 7h sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

• SINH HOẠT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ - TT. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÁNG 5/2021 (06/08/2021)
• LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021 (06/08/2021)
• HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (06/08/2021)
• Hội nghị học trực tuyến chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (13/03/2018)
• Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2018 (13/03/2018)
Văn kiện Đảng
Nghiệp vụ - Biểu mẫu
Văn bản Đảng ủy trường

THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY (V/v: phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025) (19/07/2021)

Thực hiện Quyết định số 1002 -QĐ/ĐU; Quyết định số 1003 -QĐ/ĐU, ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doan nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy như sau:  

• THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY (V/v: phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025) (19/08/2020)
• Kế hoạch triển khai NQ TW6 Khóa XII của Đảng (06/01/2018)
• Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các Ủy viên Banh Chấp hành Đảng ủy (31/08/2017)
• Kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (22/08/2017)
• Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các Ủy viên Banh Chấp hành Đảng ủy (01/12/2015)
Giới thiệu

Lịch sử hình thành Đảng bộ trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (31/03/2021)

1. Lịch sử hình thành - Năm 2005: Chi bộ Trường Văn hóa – Nghệ thuật được tách khỏi Đảng bộ Sở Văn hóa – Thông tin để thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thanh Hóa. - Năm 2011: Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thanh Hóa được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. - Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã trải qua 4 kỳ đại hội đảng.  

• Quy chế làm việc của BCH ĐU nhiệm kỳ 2020-2025 (31/03/2021)
• Quy chế làm việc của UBKT ĐU nhiệm ky 2020-2025 (31/03/2021)
• Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (31/08/2017)
• Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ (01/12/2015)
Hoạt động chuyên đề

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN QUỐCVỀ " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH' NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021 (19/07/2021)

Chiều ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.  

• HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 " TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" (18/12/2019)
• Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới (31/07/2017)
• Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới” (31/07/2017)
• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. (27/08/2016)
• Kế hoạch Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (27/08/2016)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ KHỐI CQ&DN TỈNH: QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (06/08/2021)

Sáng 20-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối mở rộng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.  

• ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC (06/08/2021)
• CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH (06/08/2021)
Hôm nay 11
Hôm qua 117
Tuần này 315
Tháng này 3112
Tất cả 420737
Browser   (Today) Chi tiết >>
ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn