Tìm kiếm
 Liên kết Website
Hoạt động đoàn thể
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

     Đúng 8h sáng 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Đây là Hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và được mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Theo kế hoạch Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (27-28/3/2021).

     Tham Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

   Toàn cảnh buổi Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội)

      Tại điểm cầu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chủ trì và chỉ đạo Hội nghị; ThS. Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Trường; các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, giảng viên , đảng viên  trong Trường. 

     

     Toàn cảnh buổi Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

     Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: Nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những thành tựu, các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

     Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Chiều ngày 28/3, sau khi bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, gắn với thảo luận chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cấp uỷ đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của cấp mình và tổ chức các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân đều được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

     Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

     Kết thúc chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đưa ra 6 nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới đồng thời nhấn mạnh: "Với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, tôi tin chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021."

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Bình - Trần Thị Như Quỳnh
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/2931 - 26/03/2021) VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2020 (26/03/21)
 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (28/12/20)
 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐAI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XX, NGHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ THÔNG TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI. (18/11/20)
 CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA QUYÊN GÓP ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ GÂY RA (06/11/20)
 TỌA ĐÀM VÀ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 (20/10/20)
 HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW, KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN, THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XII) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 16-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (14/07/20)
 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2020-2025 (20/06/20)
 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2022 (26/05/20)
 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2020 (13/03/20)
 HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (08/03/20)
Hôm nay 14942
Hôm qua 17743
Tuần này 52592
Tháng này 419996
Tất cả 14535924
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn