Hoạt động NCKH
NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

(DVTDT) Ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do PGS. TS Lê Văn Tạo- Giảng viên khoa Văn hóa thông tin Nhà trường chủ trì.

            Với mục tiêu nghiên cứu và làm sáng tỏ các tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy chương trình phát triển du lịch theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường đã được tỉnh giao thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do PGS.TS Lê Văn Tạo – Giảng viên Khoa Văn hóa thông tin chủ trì. Sau 18 tháng triển khai thực hiện nghiên cứu, chủ trì đề tài và nhóm nghiên cứu của Nhà trường đã hoàn thành các nội dung đặt ra theo yêu cầu và đã được cho phép bảo vệ nghiệm thu cấp tỉnh.

            Đề tài đã hệ thống hóa được hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn văn hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề tài cũng đánh giá được thực trạng của việc khai thác các di sản văn hóa trong phát triển kinh tế du lịch từ đó đề xuất được các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học giúp cho chính quyền, ban ngành liên quan trong công tác quy hoạch, quản lý và phối hợp nhằm gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản văn hóa ở  xứ Thanh.

            Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá cao hiệu quả ứng dụng nghiên cứu của đề tài, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất thông qua việc nghiệm thu đề tài.

Một số hình ảnh tại Hội nghị nghiệm thu đề tài

PGS. TS Lê Văn Tạo- Giảng viên khoa Văn hóa thông tin báo cáo kết quả đề tài trước hội đồng

Thành viên hội đồng đánh giá kết quả đề tài

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài

Nguồn tin: Phòng Quản lý khoa học
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI BẢN ĐỐC XÃ CỔ LŨNG VÀ BẢN TÔM XÃ BAN CÔNG HUYỆN BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA (08/02/17)
 Đề tài - Dự án (19/05/16)
 HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016  (29/04/16)
 NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: “TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP” CỦA GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG (13/04/16)
 Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và chuyên ngành” (30/12/15)
 Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (28/12/15)
 Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa” (30/11/15)
 Chương trình làm việc của đoàn CBQL trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa tại Philippines (19/10/15)
 Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV - Bắc miền Trung lần thứ XX năm 2015 (09/09/15)
 Hội thảo khoa học "Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945- 2015)" (01/09/15)
Hôm nay 4794
Hôm qua 17531
Tuần này 4794
Tháng này 80309
Tất cả 9266773
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: NGƯT PGS.TS Trần Văn Thức Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn