Tin mới
SINH VIÊN
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XUNG KÍCH VÀ HỘI NHẬP

Nội san số 04 - Khoa Luật & QLNN

  1. Tổng quan về Đoàn viên thanh niên Khoa Luật và Quản lý nhà nước

- Tổng số Đoàn viên thanh niên Khoa Luật & QLNN là 88 đồng chí.

- Đặc thù của Đoàn viên thanh niên Khoa Luật & QLNN: Độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 23. Đều là những học sinh được đào tạo trong môi trường học tập tích cực, là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ. Chủ yếu sinh ra trong gia đình giàu truyền thống hiếu học. Toàn thể sinh viên luôn định hướng bản thân sẽ học tập thật tốt để không phụ công ơn của cha, mẹ, thầy, cô.

  1. Một số kết quả đạt được của Đoàn viên thanh niên Khoa Luật & QLNN trong năm học 2017 – 2018

2.1. Thành tích

- Trong học tập: Đa số đoàn viên đạt thành tích khá giỏi chiếm hơn 55% sinh viên toàn khoa, 40% sinh viên đạt học lực trung bình, 5% sinh viên đạt học lực yếu do hoàn cảnh khó khăn. Không có học sinh đạt học lực kém.

- Trong nghiên cứu khoa học: Đoàn viên trong khoa luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do nhà trường và Khoa tổ chức; có những đề tài nghiên cứu khoa học đã được giải nhì sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Bên cạnh đó, đoàn viên Khoa Luật & QLNN cũng tích cực tham gia viết bài cho Nội san của Khoa, đây là cơ hội để các Đoàn viên thanh niên trong Khoa tập dượt kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Hình ảnh Hội nghị các chi đoàn sinh viên Khoa Luật & QLNN nhiệm kỳ 2018 - 2019

 

- Trong hoạt động công tác Đoàn và tham gia các hoạt động xã hội khác:

+ Công tác củng cố tổ chức Đoàn.

Các chi đoàn trong Khoa đã chủ động xây dựng chương trình, tổ chức nhiều hoạt động với những nội dung phong phú, đa dạng nhằm thu hút đoàn viên gắn bó với chi đoàn như: giúp đỡ nhau trong học tập, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan dã ngoại, đồng thời phát huy vai trò tích cực của đoàn viên trong các hoạt động Đoàn...

+ Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Là lực lượng hậu bị tạo nguồn cho Đảng, trong năm 2018 các chi đoàn trong Khoa đã thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ, chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng. Năm 2018, các chi đoàn đã đề nghị xét kết nạp được 2 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng và rất nhiều đồng chí đi học lớp cảm tình Đảng.

+ Công tác xã hội và xã hội từ thiện.

100% đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện như: mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai... số tiền thu được hàng triệu đồng. 100% đoàn viên tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường văn hóa ở địa phương, nơi làm việc, có ý thức giữ gìn của công.

Tổ chức quyên góp, tặng quà Tết cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Cùng với đoàn viên thanh niên trong toàn xã ủng hộ, giúp đỡ cụ già neo đơn. Tổ chức thăm hỏi  các thương binh, bệnh binh trong nhà trường và chăm sóc, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ của xã nhân ngày 27-7...

+ Tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Tham gia 100% các hội thi do cấp trên tổ chức và đạt kết quả cao.

2.2. Hạn chế

Hoạt động của chi đoàn chưa tác động mạnh, chưa làm nổi bật màu sắc thanh niên và chưa phát huy hết khả năng của thanh niên nên tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức chưa cao.

Nguyên nhân:

- Sự năng động và nhiệt tình của một số cán bộ đoàn còn hạn chế, thụ động, thiếu sáng tạo.

- Điều kiện vật chất, kinh phí của đoàn còn quá eo hẹp.

- Công tác đánh giá, tổng kết, khen thưởng chưa kịp thời, thường xuyên.

  1. Phát huy vai trò xung kích và hội nhập của Đoàn viên thanh niên Khoa Luật và QLNN

3.1. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nhằm xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, có tri thức và chuyên môn giỏi, có văn hóa và sức khoẻ tốt, giàu tính sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ quê hương

- Tiếp tục nâng cao các hình thức tuyên truyền giáo dục về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng để hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên.

- Đăng ký học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Kịp thời tổng kết từ thực tế để có cách tuyên truyền giáo dục phù hợp với mỗi Đoàn viên thanh niên.

- Hình thành lớp thanh niên có trí tuệ, ý chí và bản lĩnh, có quyết tâm trong hành động, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lục thù địch. Tăng cường quản lý, tham gia vào các diễn đàn trên các mạng xã hội lành mạnh, không để lệch lạc về suy nghĩ, tư tưởng.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các phương tiện truyền thông của chi Đoàn, đồng thời nghiên cứu mở thêm các hình thức mới phù hợp, trên các phương tiện thông tin truyền thông.

3.2. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

- Chi đoàn triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với việc nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt trong tổ chức. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú và công tác theo dõi, quản lý đoàn viên.

- Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; xây dựng chi đoàn mạnh.

- Chấn chỉnh tác phong làm việc, xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

-  Thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

3.3. Tổ chức các phong trào “xung kích” đối với đoàn viên, sinh viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

3.3.1. Phong trào sinh viên tình nguyện

- Thực hiện có hiệu quả phong trào tình nguyện tại chỗ và tình nguyện tại địa phương trong dịp hè, tình nguyện đi công tác ở vùng sâu, tình nguyện tiếp sức mùa thi trong các kỳ thi tuyển sinh.

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Vận động và tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện như "Đền ơn đáp nghĩa”; “Hiến máu nhân đạo”; Tấm lòng vì người nghèo, Vì trẻ em mồ côi tàn tật..

- Tăng cường giao lưu với các chi Đoàn để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng các hoạt động.

3.3.2. Xung kích thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt

- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thi đua học tập, tập dượt nghiên cứu khoa học - tiến quân vào khoa học công nghệ ”,  phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN; tăng cường tự học qua mạng, học trên mạng Internet để có nguồn tri thức sâu rộng, hiện đại, chuẩn bị hành trang cho lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

- Tham gia hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm; xây dựng nhóm sinh viên.

3.3.3. Phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh

- Tiếp tục phát động cuộc vận động xây dựng lối sống đẹp sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, xây dựng môi trường học đường kiểu mẫu.

- Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. ĐVTN nhận thức đúng đắn việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

- Thi đua "Sinh viên 5 tốt" (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt) và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".

3.4. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

- Tuyên truyền, vận động viên đoàn viên, tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập.

- Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên.

- Tham gia tốt các hoạt động của lưu học sinh và các hoạt động giúp đỡ lưu học sinh Lào trong học tập và rèn luyện.

Như vậy, cùng với Đoàn viên thanh niên trong toàn trường nói riêng và cả nước nói chung, Đoàn viên Thanh niên Khoa Luật & QLNN phấn đấu tiếp tục xung kích và hội nhập hơn nữa, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Lê Xuân Cường - Sinh viên lớp Quản lý nhà nước K3
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 CỦA KHOA LUẬT&QLNN. (26/04/19)
 Phần thuyết trình món Xôi Mít của lớp QLNNK3 trong Hội thi nấu ăn chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2019 (19/04/19)
 Phần thuyết trình món "Lạp Bò và Xôi" trong Hội thi nấu ăn chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2019  (19/04/19)
 Tiết mục "Cơm nếp tiếng khen" của lớp QLNNK3 tại Lễ hội chào mừng Tết Bunpimay Lào 2019 (19/04/19)
 Khoa Luật & QLNN tham gia Hội thi nấu ăn Chào mừng Tết Bunpimay Lào năm 2019 (17/04/19)
 Một số hình ảnh giao lưu của sinh viên Khoa Luật & QLNN tại Team Building 26.03.2019 (17/04/19)
 Clip Tiết mục múa của sinh viên Khoa Luật & QLNN tại Lễ hội Quan Sơn - Viêng Xay (16/04/19)
 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức “Tết cổ truyền Bunpimay Lào” 2019 (09/04/19)
 Clip Chương trình Giao lưu 26/3/2019 (09/04/19)
 Chủ đề tháng 04/2019 của CLB sinh viên Khoa Luật&QLNN: Chào mừng Tết Bunpimay Lào và Ngày 30.4 (01/04/19)
Hôm nay 1956
Hôm qua 1274
Tuần này 7522
Tháng này 11771
Tất cả 1096980
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường