Tin mới
ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ CẤP KHOA, BỘ MÔN HKI NĂM HỌC 2019-2020 CỦA KHOA LUẬT&QLNN

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,

THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

                  Số:           /KH-ĐVTDT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

        Thanh Hóa, ngày 6 tháng 9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ CẤP KHOA, BỘ MÔN HKI NĂM HỌC 2019-2020

         

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch dự giờ cấp khoa/bộ môn học kỳ I năm học 2019 -2020 như sau:

TT

Ngày

Buổi

Thứ

Tiết

Họ và

Tên

Lớp

Học phần

Phòng học

GV đăng ký dự giờ

1.       

18/9

Chiều

Thứ 4

Tiết 2

Mai Nguyệt

Minh

Luật K1

Luật Thương mại

205C

1. Nguyễn Thị Lan Anh

2. Bùi Đặng Thu Thủy

3. Nguyễn Như Sơn

4. Hà Diệu Thu Thảo

5. Nguyễn Thị Thu Trang

2.       

23/9

Chiều

Thứ 2

Tiết 2

Nguyễn Lan

Anh

Luật K1

Luật Tố tụng hành chính

202C

1. Lê Thị Thảo Linh

2. Bùi Đặng Thu Thủy

3. Mai Nguyệt Minh

4. Hà Diệu Thu Thảo

5. Nguyễn Thị Hà

3.       

02/10

Sáng

Thứ 4

Tiết 2

Hoàng Đình

Hiển

Luật K2, QLNN K3

Luật Hành chính

204C

1. Nguyễn Lan Anh

2. Lê Thị Thảo Linh

3. Mai Nguyệt Minh

  4. Hà Diệu Thu Thảo

5. Nguyễn Như Sơn

6. Nguyễn Thị Hà

4.       

08/10

Chiều

Thứ 3

Tiết 2

Bùi Đặng Thu

Thủy

Luật K1

Luật Tố tụng hình sự

205C

1. Nguyễn Lan Anh

2. Lê Thị Thảo Linh

3. Mai Nguyệt Minh

  4. Hà Diệu Thu Thảo

  5. Nguyễn Thị Hà

5.       

14/10

Sáng

Thứ 2

Tiết 3

Lê Thị Thảo

Linh

QLNN K2

Hành chính công

103C

1. Hoàng Đình Hiển

2. Bùi Đặng Thu Thủy

3. Nguyễn Như Sơn

  4. Hà Diệu Thu Thảo

  5. Nguyễn Thị Thu Trang

6.       

31/10

Chiều

Thứ 5

Tiết 3

Nguyễn Như

Sơn

Luật K1

Luật Tố tụng dân sự

205C

1. Lê Thị Thảo Linh

2. Bùi Đặng Thu Thủy

3. Mai Nguyệt Minh

  4. Hà Diệu Thu Thảo

  5. Nguyễn Thị Hà

7.       

7/11

Sáng

Thứ 5

Tiết 2

Hà Diệu Thu

Thảo

Luật K2

Luật Hôn nhân và gia đình

206C

1. Hoàng Đình Hiển

2. Bùi Đặng Thu Thủy

3. Mai Nguyệt Minh

4. Nguyễn Thị Thu Trang

8.       

13/11

Chiều

Thứ 4

Tiết 2

Nguyễn Thị

Thục

Luật K1

Kỹ thuật điều hành công sở

103C

1. Hoàng Bá Khải

2. Bùi Đặng Thu Thủy

  3. Hà Diệu Thu Thảo

  4. Nguyễn Thị Thu Trang

9.       

26/11

Sáng

Thứ 3

Tiết 2

Nguyễn Thu

Trang

QLNN K2

QLNN về hành chính tư pháp

103C

1. Bùi Đặng Thu Thủy

  2. Hà Diệu Thu Thảo

  3. Nguyễn Thị Hà

10.   

05/12

Sáng

Thứ 5

Tiết 2

Hoàng Bá

Khải

QLNN K2

QLNN về kinh tế

103C

1. Trần Tiến

2. Lê Thị Lệ

  3. Hà Diệu Thu Thảo

  4. Bùi Đặng Thu Thủy

  5. Mai Nguyệt Minh

  6. Nguyễn Thị Thu Trang

Yêu cầu:

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ ĐCCT HP, bài giảng, thiết kế bài giảng trên PowerPoint

- Bộ môn phân công GV trong bộ môn tham gia dự giờ, chuẩn bị đầy đủ phiếu đánh giá, biên bản dự giờ và các điều kiện đảm bảo cho tiết dạy đánh giá đúng theo quy định.

- Các khoa đào tạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng KH đã đăng ký.

            - Ban kiểm tra HCGD kiểm tra, theo dõi theo lịch và tổng hợp đưa vào báo cáo HCGD hàng tuần.

 

Tác giả: Khoa Luật & QLNN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Lễ báo cáo Thực tập tốt nghiệp các lớp QLNNK3A, QLNNK2B và QLNNK1 (09/06/19)
 Thông báo lịch dự giờ môn Lý luận nhà nước và pháp luật _ GV Mai Nguyệt Minh (16/04/19)
 Lịch dự giờ học phần Hiến pháp và Luật tổ chức nhà nước - GV Nguyễn Như Sơn (10/04/19)
 Lịch dự giờ sát hạch GV Mai Nguyệt Minh đối với học phần Đạo đức công vụ (03/04/19)
 Lịch dự giờ chuyên môn kỳ II_năm học 2018-2019 của Khoa Luật & QLNN (21/02/19)
 Thời khóa biểu Đại học LTCQ học kỳ II năm học 2018-2019  (21/02/19)
 Thông báo kiểm tra điều kiện học kỳ II_năm học 2018-2019  (18/02/19)
 Thông báo họp chuyên môn của Bộ môn Luật - Khoa Luật&QLNN (13/02/19)
 Hội nghị Thẩm định (lại) chất lượng ĐCCT - Đề - Đáp cấp Khoa_Đợt 1 (08/01/19)
 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐHCQ NĂM HỌC 2018-2019_KHOA LUẬT&QLNN (06/01/19)
Hôm nay 170
Hôm qua 870
Tuần này 170
Tháng này 4419
Tất cả 1089628
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường