Tìm kiếm
 Liên kết Website
Hoạt động đoàn thể
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 18 -CT/TW, KẾT LUẬN SỐ 29-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; CÁC CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH, KẾT LUẬN VÀ THÔNG BÁO CỦA BAN THƯ KÝ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; CHỈ THỊ 13-CT/TU VÀ KẾT LUẬN SỐ 267-KL/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(DVTDT) Chiều ngày 20/5/2018, tại Nhà biểu diễn, cơ sở 2, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

    Tham dự hội nghị có Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường, Bí thư các chi bộ, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường.

     Tại hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới"; kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị “về tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân”. Các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng bao gồm: chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018)”; quyết định số 99-QĐ/TW,ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 46-TB/TW, ngày 06/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới”; hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đồng thời, đồng chí cũng triển khai và quán triệt thêm chỉ thị 13-CT/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Kết luận số 267-KL/TU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới”.

 

NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

triển khai các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận tại hội nghị

     Mục đích của hội nghị là giúp cán bộ giảng viên, đảng viên và người lao động nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận và thông báo kết luận của Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ, đơn vị quán triệt cán bộ giảng viên, đảng viên và người lao động tham gia học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận và thông báo kết luận của Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; có kiểm tra số lượng người tham gia học tập, có đánh giá, rút kinh nghiệm. Gắn học tập, tuyên truyền nội dung các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận và thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ giảng viên, đảng viên và người lao động, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

     Tiếp theo chương trình, đồng chí Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua chương trình hành động thực hiện chỉ thị 18-CT/TW, kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ thị, quyết định, quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ thị 13-CT/TU và kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao gồm 4 nội dung sau:

1. Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới"

2. Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

3. Thực hiện quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

4. Thực hiện chỉ thị 13-CT/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”

     Đồng chí Vũ Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua chương trình hành động 

     Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên và người lao động trong toàn trường đã nhất trí với chương trình hành động của việc thực hiện chỉ thị 18-CT/TW, kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận và thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ thị 13-CT/TU và kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Bình - Trần Thị Như Quỳnh
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2018 (28/03/18)
 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2017 - 2022 (14/06/17)
 CHUNG KẾT HỘI THI TÀI NĂNG ÂM NHẠC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2017 (15/05/17)
 TỔ CHỨC 'TUẦN PHIM VỀ CUỘC ĐỜI, THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH" TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ (24/04/17)
 ĐÊM NHẠC HOÀNG HIỀN - NHỮNG MÙA HOA CÒN MÃI (10/04/17)
 Gala Âm nhạc chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa   (29/03/17)
 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (28/03/17)
 Giao lưu tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 (09/03/17)
 Đại hội chi đoàn cán bộ giảng viên trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kì 2016-2018  (22/01/17)
 Chương trình “Tư vấn chăm sóc, sức khỏe sinh sản, giới tính”  (19/12/16)
Hôm nay 4366
Hôm qua 17531
Tuần này 4366
Tháng này 79881
Tất cả 9266345
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: NGƯT PGS.TS Trần Văn Thức Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn