CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. CHỨC NĂNG

    Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, chia tách, thành lập các bộ phận trong trường; Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ công chức, viên chức; Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng viên, lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế hiện hành của nhà trường; Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

  1. Xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của nhà trường. Tổ chức thực hiện các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trường; Thành lập các Hội đồng  trong Trường.
  2. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường ; Xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban; Các quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trong Trường.
  3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch biên chế của nhà trường và thường trực hội đồng tuyển chọn, hợp đồng lao động, thi tuyển viên chức theo quy định.
  4. Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường theo các quy định hiện hành.
  5. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các cấp lãnh đạo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng.
  6. Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch, sổ bảo hiểm của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động trong trường; Nhận xét, đánh giá, cập nhật thông tin về cán bộ giảng viên, nhân viên và người lao động; Thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng cán bộ, giảng viên, người lao động theo qui định.
  7. Thực hiện tuyển chọn, giới thiệu, cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các công tác khác ở trong nước và ngoài nước;  Xây dựng chính sách thu hút CBGV có trình độ cao.
  8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra và giải quyết các khiếu nại, khiếu tố của cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm quyền quản lý theo các quy định hiện hành.
  9. Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT, thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động đối với CBGV.
  10. Tham gia Hội đồng xét thi đua-khen thưởng hàng năm theo các quy định hiện hành; Lập hồ sơ xét kỷ luật CBGV vi phạm.

           

 

 

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ,   Tác giả: PTCCB
In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 89
Hôm qua 74
Tuần này 242
Tháng này 3292
Tất cả 490730
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn