Tin mới
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

THÔNG TƯ 40/2020/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH (17/06/2021)

 

• QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN (02/06/2016)
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG (17/06/2021)

 

• THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC (09/08/2018)
• THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (07/04/2016)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG (16/02/2022)

 

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CBQL

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ (29/09/2016)

 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GV

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CBGV TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT VÀ DL THANH HÓA (17/05/2016)

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG (28/06/2019)

 

THÔI VIỆC, CHUYỂN CÔNG TÁC

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC CHO VIÊN CHỨC (07/04/2016)

 

• THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GS, PGS, TIẾN SĨ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG RA NGOÀI TỈNH CÔNG TÁC (17/06/2021)
DANH HIỆU

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 (22/01/2021)

 

• THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THĂM DÒ DƯ LUẬN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT NĂM 2020 (17/03/2020)
• XÉT TẶNG DANH HIỆU ''NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" LẦN THỨ 15 NĂM 2020 (20/01/2020)
• XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT LẦN THỨ 14 NĂM 2017 (13/10/2016)
DANH SÁCH CBGV

DANH SÁCH CBGV TOÀN TRƯỜNG (11/01/2019)

 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH KHI MẮC COVID - 19 (06/03/2022)

 

• NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014, NGÀY 20/11/2014 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ (17/06/2021)
• THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC CHO VIÊN CHỨC (17/06/2021)
• CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA VIÊN CHỨC (17/06/2021)
• ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN (24/11/2016)
VB QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2009/TTLT - BGDĐT - BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (23/02/2022)

 

Hôm nay 99
Hôm qua 74
Tuần này 252
Tháng này 3302
Tất cả 490740
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn