Thông báo
Thông báo về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Phòng KHTC kính gửi Thông báo về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Trân trọng! 


Thông báo giảm dự toán NSNN năm 2020

Phòng KHTC kính gửi Thông báo số 6552/STC-HCSN ngày 08/12/2020 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc giảm dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2020( Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí còn dư năm 2019). Trân trọng! 


Thông báo bổ sung NSNN đề tài NCKH năm 2020" Nghiên cứu giải pháp phát triển loại hình du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

 


Thông báo bổ sung NSNN đề tài NCKH năm 2020" Xây dựng cơ sở dữ liệu các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

 


Thông báo về việc bổ sung NSNN năm 2020 Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP

 


 Thông báo giảm dự toán chi NSNN năm 2020
 Thông báo giao dự toán NSNN năm 2020: Đề tài NCKH " Nghiên cứu giá trị các làng nghề trên địa bàn Thanh Hóa và đề xuất giải pháp phục vụ phát triển du lịch của tỉnh"
 Thông báo bổ sung ngân sách đề tài NCKH năm 2020 Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích chùa Am Các trong phát triển kinh tế - xã hội Thanh Hóa
 Thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2020: Dự án mua sắm trang thiết bị cho các hạng mục thuộc giai đoạn II dự án trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 Quyết định công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2019
 Công văn số 6524/UBND-THKH ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
 Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
 QĐ số 11/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn: TSCĐ....
 Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
 Công văn 164/KBTH-KSC ngày 28/3/2019 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa về việc thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản
 Quyết định công khai dự toán tài chính năm 2019
 Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2019
 Công khai kết luận thanh tra tài chính năm 2017
 Công văn 3196/STC-HCSN ngày 14/8/2018 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc xây dựng phương án tự chủ tại các trường Đại học
Hôm nay 135
Hôm qua 204
Tuần này 135
Tháng này 7695
Tất cả 239791
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường